Jurkić: Velika je sramota da Pula ima najnižu naknadu za novorođenčad

PRIOPĆENJE MIRKA JURKIĆA, PULSKOG VIJEĆNIKA IZ REDOVA HDZ-a
Mirko Jurkić, gradski vijećnik HDZ-a u Gradu Puli, poslao je priopćenje u kojem se nadovezuje na današnje medijske napise u visini naknada za novorođenčad u Istarskoj županiji. Njegovo priopćenje u cijelosti prenosimo:

"Svrha naknade za novorođenčad je pomoć u prvim danima povećanja obitelji u financiranju sve većih troškova za novorođenčad. Cijene potrepština za novorođenčad, koje se nažalost iz dana u dan povećavaju, u prvim mjesecima života djeteta daleko premašuju iznos od 1.000,00 kn koji grad Pula "velikodušno izdvaja".

Svaki roditelj zna o čemu govorim: ako zbrojimo troškove kupovine dječjih kolica, autosjedalice, previjališta, kadice, potrepština za osobnu higijenu i drugih potrebnih stvari za svako novorođenče, dolazimo do iznosa od nekoliko tisuća kuna. Zato je sramota da grad Pula, koji se toliko hvali svojom gospodarskom razvijenošću i velikim razvojnim proračunom, a k tome se i diči titulom „grad prijatelj djece“ te ostalim razvojnim titulama, ne želi izdvojiti veći iznos za početak života jednog djeteta.

Na tragu politike stranke kojoj pripadam, ali i realnih obiteljskih potreba mojih sugrađana, govorio sam o tome i tijekom proteklih godina na sjednicama gradskog vijeća te sam u protekla 3 mjeseca dva puta pokušao izboriti povećanje naknade za, napominjem, najvažniju stvar koju imamo, a to su naša djeca.

Najprije sam to učinio 8. listopada 2019. kada sam poslao prijedlog na proračun i zahtijevao povećanje naknade za novorođenčad. S obzirom da je moj prijedlog odbijen, predložio sam isto i 28. studenog 2019. na gradskome vijeću prilikom prijedloga proračuna za 2020. godinu u obliku amandmana na proračun. Iako je nakon mog obrazlaganja cijela oporba, vodeći se zdravim razumom, ujedinjeno glasovala za povećanje naknade, vladajuća struktura grada Pule je ponovno odbila taj prijedlog te su sve mlade obitelji u Puli ostale na sramotnih 1000,00 kuna pomoći za rođenje dijeta.

Obitelj je najvažnija točka razvoja svakoga društva, stoga natalitet mora biti primarni interes Pule. HDZ je u svoja programska načela uvrstio brigu za obitelj i povećanje nataliteta. Ova je Vlada to i pokazala tako što je dodijelila 860 milijuna kuna za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje novih dječjih vrtića, a dodatnih 117,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama i vrtićima. Ukupno, radi se o iznosu od gotovo milijarde kuna za naše najmlađe. Osim toga, u dva navrata u mandatu ove vlade povećana je porodiljna naknada za drugih 6 mjeseci te će ona sada iznositi do 5600,00 kn. Važno je da će ova ulaganja u vrtiće i dječje ustanove, kao i konstantna povećanja porodiljnih naknada, uvelike doprinijeti kvaliteti života obitelji s djecom, ali je još važnije da time Vlada RH pokazuje svim majkama i očevima koliko cijeni njihov napor i njihov posao,  najteži i važniji od svih drugih poslova, a to je briga o djeci.

Mirko Jurkić, Predsjednik kluba vijećnika HDZ-a u gradskom vijeću grada Pule."

Facebook komentari