Jukopila: O parametrima za Kaštijun saznali smo tek krajem 2007-VIDEO

NA?ELNIK OP?INE MEDULIN NA HTV-u O KAŠTIJUNU
Na?elnik op?ine Meduli Emil Jukopila u današnjoj emisiji HTV-a «Život uživo», u kojoj se raspravljalo o županijskom odlagalištu otpada Kaštijun izjavio je kako je ovaj projekt upitan što se vidi i iz peticije koju je potpisalo preko dvije tisu?e ljudi. «Mi imamo nekoliko iskustava u kojima smo bili da tako kažem prevareni, kada su se dešavale sli?ne stvri i ljudi prema ovakvim stvarima imaju averziju i veoma je upitno na koji ?e se na?in ovaj projekt nastaviti». Na upit voditeljice zbog ?ega se o ovom projektu nije ranije javno o?itovao Jukopila je rekao :» Prvi dokument koji je meni bio dostupan a koji analizira sve sporne parametre i podatke projekta Kaštijuna je iz mjeseca decembra 2007 godine. To je bio prvi put kada smo mi vidjeli podatke o površini od 35 hektara i podatke o ovim spornim parametrima kojima se sada raspravlja».Na?elnik op?ine Medulin Jukopila u nastavku emisije je napomenuo kako su sve primjedbe gra?ana na ovaj projekt poslali izra?iva?u studije i da se nada kako ?e struka podrobno obraditi sve 24 primjedbe, te da ?e uvažiti i navedene peticiju gra?ana. «Struka bi po našem mišljenu trebala uvidjeti da je u izradi ovog projekt došlo do niza propusta koji nisu adekvatno analizirani» zaklju?io je svoje gostovanje na HTV-u Emil Jukopila. (N.M.)

Video vezan uz članak

Facebook komentari