Jugo je mamac za surfere

RT KAMENJAK OKUPIRALI SURFERI
Jako jugo privuklo je danas na Rt Kamenjak 40-ak surfera i nekoliko kite-ra da uživaju ispred otoka Ceja. Sasvim je izvjesno da će ih u srijedu za kada najavljuju buru biti i više. Surferi su iz Hrvatske, Slovenije i Austrije.a pošto ove godine nije održan Hallowind može se reći kako se radi o svojevrsnom samoorganiziranju ljubitelja ovog vrlo atraktivnog sporta. (IVAN GRUJIN/REGIONAL EXPRESS)

Facebook komentari