Još dvije liste u Savezu nezavisnih

ZA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE IZABRAN PLINIO CUCCURIN
Na sastanku Saveza nezavisnih listi održanom ve?eras (srijeda) u Buzetu kojem je bilo nazo?no više od sto predstavnika nezavisnih iz Istarske i Primorsko-goranske županije Izjavu o prijateljstvu i suradnji potpisale su još dvije nezavisne liste i to one Amira Muzura iz Opatije i Borisa Štanca iz Lovrana. Savez nezavisnih listi udružio je tako do sada 27 listi iz dviju susjednih županija. Nezavisni su u Buzetu dosadašnji Odbor za suradnju preimenovali u Skupštinu potpisnica Zajedni?ke izjave o prijateljstvu i suradnji, a izabrali su i Odbor za koordinaciju koji ?e voditi sve oblike suradnje nezavisnih. U Odboru je osam ?lanova koji su ujedno i potpredsjednici  Skupštine te njezin predsjednik. Za predsjednika Skupštine jednoglasno je izabran Plinio Cuccurin, predsjednik Udruge gra?ana „Mon Perin“ iz Bala koja je ujedno i inicirala okupljanje nezavisnih. Za ?lanove Odbora izabrani su An?elo Mattich, Vlado Iveti?, Danilo Erman, Edi Pastrovicchio, Anton Rudan, ?ino Piuti, Goran Bui? i Amir Muzur.
Pozdravljaju?i ovom prigodom predstavnike nezavisnih listi i udruga gra?ana koje su pristupile Savezu nezavisnih listi, Plinio Cuccurin je rekao kako je svrha ovakvih okupljanja otvoriti nove putove i modele suradnje me?u op?inama i gradovima, te nezavisnim listama i udrugama širom Istre i Primorja.
- Cilj je poticati i stvarati uvjete za održivi razvoj, a polaze?i od specifi?nosti i i posebnosti svake sredine. Nastojimo afirmirati vrijednosti koje su usa?ene i sadržane u našoj tradiciji, baštini i resursima s kojima raspolažemo, pri ?emu one ljudske, humane smatramo iznimno dragocjenima. Želimo poticati me?usobnu konkurenciju u projektima te ohrabrivati inovativne programe, razmjenu iskustva i prijenos znanja, osmišljavati strategije za rješavanje zajedni?kih problema. Naše aktivnosti nisu usmjerene ni protiv koga, jer sredine iz kojih dolazimo poti?u dijalog, sinergiju i uklju?ivanje gra?ana u procese donošenja odluka. To ?e biti i principi za koje ?emo se zalagati u našoj me?usobnoj suradnji. Želja za ulazak u izbornu bitku za Hrvatski Sabor prisutna je me?u nama predstavnicima nezavisnih listi i udruga gra?ana, no ona nije naš primarni cilj niti je svrha naših okupljanja. Sigurni smo da imamo ideje, znanja i ljude za koje smo uvjereni da bi unijeli svježinu u ovaj visoki dom, rekao je Plinio Cuccurin obra?aju?i se predstavnicima nezavisnih listi i udruga gra?ana.
Nakon radnog dijela druženje nezavisnih nastavljeno je u hotelu „Funtana“. (IP)

Facebook komentari