Jazzbina- Pula Jazz 08

DAMIR IMAMOVI? TRIO (BIH) 08.10.2008.-CAFFE BAR CABAHIA
U srijedu 08. listopada u Caffe baru Cabahia u 21 sat nastupiti ?e sarajevski trio Damira Imamovi?a, unuka jednog od najve?ih sevdah pjeva?a Zaima Imamovi?a. Trio svira tzv. fusion sevdah ili sevdah otvoren utjecajima drugih žanrova. Uz prili?no tradicionalan Damirov vokal i akusti?nu gitaru koja “pleše izme?u glazbenih svjetova“, izraženijom postaju i za ovu glazbu potpuno neortodoksne uloge kontrabasa (Edvin Hadži?) i violine (Vanja Radoja). Ova minimalisti?ka formacija njeguje glazbu otvorenu improvizaciji što sevdahu daje druga?iji karakter od onoga na koji smo navikli i zapravo ga vra?a, po Damirovim rije?ima, “njegovom izvoru koji jeste improvizacijski”. Ono što nastaje iz ove smjese tradicionalnog i inovativnog zasigurno nije sevdah koji se ve? odavno primakao svadbarskoj glazbi, nego glazba koja slušatelje angažira onako kako to ?ini jazz. Iste ve?eri uprili?iti ?e se otvorenje izložbe fotografija slovenskog fotografa Žige Koritnika.  Info: www.myspace.com/jazzbinapula

Facebook komentari