Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano

PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU VODNJANA I DOB OD 15 DO 30 GODINA
Grad Vodnjan-Dignano je raspisao Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano.

U Savjet mladih Grada Vodnjana-Dignano mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Vodnjana u dobi od petnaest (15) do trideset  (30) godina života. Savjet mladih ima sedam članova i sedam zamjenika članova Savjeta. Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, pomladci političkih stranaka, učenička vijeća, studentski zborovi te neformalne inicijative mladih na području Grada Vodnjana. Prijedlog kandidata podnosi se u Pisarnici Grada Vodnjana do 23. rujna 2017. godine.

Tekst Javnog poziva objavljen je na službenoj web stranici Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr.

(REX)

Facebook komentari