Javni natječaj za nabavu kreditnih sredstava za izgradnju osnovne škole Veli Vrh

OSIM ŠKOLE MJESNI ODBOR I DJEČJI VRTIĆ
Grad Pula raspisao je javni natječaj za nabavu kreditnih sredstava za financiranje izgradnje osnovne škole Veli Vrh u iznosu od 33 milijuna kuna. Rok za predaju ponuda je 10. ožujka 2009. godine u 9,00 sati. Sukladno Zakonu o proračunu prije potpisivanja ugovora o kreditu potrebno je ishoditi suglasnosti za zaduženje Gradskog vijeća Grada Pule, kao i Vlade Republike Hrvatske. Pulski gradski proračun u 2009. godini namijenio je iznos od 55 milijuna kuna za izgradnju nove osnovne škole Veli Vrh, od čega je predviđeno da Grad Pula osigura 34, Vlada RH 20 a Istarska županija 1 milijuna kuna. Kao što je istaknuo državni tajnik Želimir Janjić u raspravi prilikom donošenja državnog proračuna, država će se u financiranje projekta uključiti po ishodovanju svih potrebnih dozvola. U ovom trenutku naš temeljni prioritet je izgradnja same zgrade škole, kako bi učenici što prije mogli početi pohađati nastavu na Velom Vrhu. Upravni odjel za prostorno uređenje izdao je lokacijsku dozvolu za izgradnju osnovne škole Veli Vrh, koja je postala pravomoćna 16. siječnja 2009. g, a sukladno projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane arhitektonskog studija Randić-Turato, te je predana dokumentacija za potvrdu glavnog projekta. Osim zgrade škole, predviđena je i izgradnja prostorija mjesnog odbora i dječjeg vrtića.
Željeli bismo naglasiti da postupci projektiranja i izgradnje škole, moraju poštivati sve standarde koje propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za izgradnju škola. Osnovne karakteristike škole, prema tim standardima, uključuju kapacitet škole (600 učenika), rad u jednoj smjeni, sportsku trodijelnu dvoranu, kuhinju s posebnim dijelom za vrtić, vanjski prostor za tjelesni odgoj i parkiralište.
Dječji vrtić bi imao, prema osnovnim karakteristikama, pet odgojnih skupina i poseban ulaz, dok je za mjesni odbor predviđen višenamjenski prostor podijeljen pregradama, čajna kuhinja, sanitarni čvor i prostor za tajnika.
Grad Pula
Pododsjek za informiranje

Facebook komentari