Jakov?i? prezentira projekt Nove Op?e bolnice ministru Ljubi?i?u

 

MINISTAR NEVEN LJUBI?I? U ISTRI

 

U maloj dvoranu Spomen doma u Pazinu sutra ?e uprili?iti prezentacija projekta Nove Op?e bolnice u Puli. Projekt ?e predstaviti istarski župan Ivan Jakov?i? i ravnatelj OB Pula prim.dr. Lems Jerin. Nakon njihova izlaganja slijedi video prezentacija projekta u trajanju od 10 minuta. Prezentaciji ?e prisustvovati: vije?nici Županijske skupštine Istarske županije, ?lanovi Županijskog poglavarstva Istarske županije, gradona?elnici/a i predsjednici gradskih vije?a gradova s podru?ja Istarske županije. Nakon toga planiran je odlazak ministra prof.dr.sc. Nevena Ljubi?i?a u Pore? gdje bi ga trebali do?ekati gradona?elnik Grada Pore?a Edi Štifani? i privremeni ravnatelj Doma za starije i nemo?ne osobe Mario Lakovi?. Ministar bi tom prilikom trebao sve?ano otvoriti Dom za starije i nemo?ne osobe Pore?.Svoj posjet Istri ministar Ljubi?i? trebao bi završiti u Puli a doma?ini bi mu trebali biti gradona?elnik Grada Pule Boris Mileti? i ravnateljica  Doma za starije i nemo?ne osobe "Alfredo Štigli?"Vesna Grubiši? Juhas. (N.M.)     

Facebook komentari