Jakov?i?: IDS podržava statisti?ke regije, ali nije za porez na nasljedstvo

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Istarski dekmokratski sabor podržava podjelu Hrvatske na statisti?ke regije u kojoj Istra spada u regiju Jadran, kazao je Jakov?i? komentiraju?i posljednja zbivanja vezana za ovaj najnoviji namet Europske unije. Prema Jakov?i?u, takva je podjela u interesu gra?ana Istre i dokaz da je imao pravo budu?i se sve to gotovo poklapa sa Jadranskom euroregijom. IDS, me?utim, ne?e podržati uvo?enje poreza na nasljedstvo za prvo koljeno jer, kako veli Jakov?i?, to nije na?in na koji bi država trebala puniti svoj budžet. Predsjednik se IDS-a osvrnuo i na posljednje navode oko privatizacije Uljanika. Naime, neki je dan u "Histriji", na Prvom gospodarskom forumu Istre, potpredsjednik Vlade RH Damir Polan?ec kazao da se s privatizacijom pulskog brodograditelja kre?e u lipnju dok je Ljubo Jur?i?, mogu?i kandidat SDP-a za premijera, pak, da ?e ako pobijede na izborima o sa privatizacijom Uljanika ?ekati još dvije godine. – Privatizacija jednog dijela Uljanika biti ?e neminovna i svemu tome treba pristupiti krajnje obazrivo, u suradnji sa poslovodstvom, sindikatima, Gradom i Županijom – kazao je Jakov?i?.

Nedvojbeno je da je Istarski demoktratski sabor potvrdio svoj ugled i zna?aj u Opatiji, kazao je jutros novinarima, komentiraju?i protekle izbore za mjesne izbore u Opatiji i Vodnjanu, predsjednik IDS-a Ivan Jakov?i?. Prema njemu, IDS se pokazao kao vode?a snaga na Liburniji a o tome da se na tom podru?ju najja?a istarska stranka vra?a u velikom stilu govorio je predsjednik IDS-a Opatija Ernie Gigante Deškovi?. Od 21,5 posto bira?a koji su izašli na izbore za mjesni odbor, kaže, njih 42 posto svoj je glas dalo upravo njihovoj stranci. Svoje zadovoljstvo rezultatima izbora za mjesne odbore Galižana i Peroj nije krio niti gradona?elnik Vodnjana Klaudio Vitasovi? rekavši da su u koaliciji sa SDP-om, koju smatraju dobrom kombinacijom, u Galižani "uzeli" 59,5 posto glasova ili pet od sedam mjesta dok je u Peroju bilo gotovo 67 posto ljudi za njihovu opciju. Od pet ?lanova koje ima taj mjesni odbor, pripala su im ?etiri. (T. B.)

Facebook komentari