Izraelci i Baba Yaga

PUF –TRE?A VE?ER

Središnja, tre?a ve?er 13. Me?unarodnog kazališnog festivala PUF u Puli, sino? je zapo?ela predstavljanjem "Baba Yaga Theatre" danske umjetnice Joiri Snell u INK, koja je svojim kazališno-plesnim performansom pod nazivom "Kratke pri?e bi?a na putu prema ku?i", mješavinom naoko nepovezanih pri?a i sli?ica, naoko smiješnih i grotesknih, uspjela osvojiti simpatije publike koji su je nagradili i smijehom i pljeskom. Nakon "Baba Yage", PUF se preselio na ulice grada.

Izraelski "Arma Theatre" su na Forumu i u Parku Grada Graza, mnogobrojnim prolaznicima i turistima izveli svoju predstavu "Honcivalldina" u kojoj su na svoj na?in, mumljaju?i i pjevaju?i na nerazumljivom sakralnom jeziku, pokušali oživjeti teme iz svetih knjiga, tradicije i rituala drevnog Babilona i Asirije. Zahtjevna i zamorna predstava, odužila se do iza pola no?i, zbog ?ega je i kasnila tre?a predstava grupe Silent Tide/Tiha plima, najavljena za 23 sata u Rojcu. Me?unarodni projekt "Industrijska uvertira", kreiran suradnjom razli?itih umjetnika, povezanih zajedni?kom sklonoš?u ka istraživanju tona, vizualnosti i scenskog nastupa, okupila je britanska umjetnica Sarah Wright, a zbog ograni?enog broja posjetitelja, predstava se može pogledati još ve?eras i sutra, posljednjeg dana Festivala.

Kao i predhodnih ve?eri, dvorište Rojca je, uz nastup Hipsters Kvarteta, bilo mjesto za druženje do kasno u no?. Danas, utorak, ?etvrti dan PUF-a, na Portarati u 20 sati nastupa njema?ki Grotest Maru sa svojom uli?nom predstavom "Phalanx Bamboo", nakon koje se u Parku Grada Graza u 22 sata dešava "Previše za dodir" ?eškog teatra Continuo. (N. L.)

Facebook komentari