Izložba zbirke umjetnina, «Raspoloženja/Moods»

GALERIJA ZUCCATO
Ju?er je u pore?koj Galeriji Zuccato otvorena ovogodišnja izložba zbirke umjetnina pod nazivom «Raspoloženja/Moods». Izložba ostaje otvorena do 31. svibnja, a okuplja radove 30-ak autora koji datiraju po?evši od 70 – ih godina dvadesetog stolje?a sežu?i do recentnijeg datuma.  Rije? je o radovima  nastalim u razli?itim likovnim medijima i razli?itih stilskih odrednica koji kroz tri etaže izlaga?kog prostora odašilju razli?ite poruke, uz po?etne sjetne i melankoli?ne note u suterenu galerije gdje se mogu na?i radovi Nives Kavuri?-Kurtovi? i Jakova Bratani?a, posjet završava vedrim i koloristi?kim naglascima Vaska Lipovca i Zvonimira Lon?ari?a. Na ovoj ?e velikoj izložbi svoje radove predstaviti i Lovro Artukovi?, Marina Bani?, Egidio Budicin, Anton Cetin, Josip Cihlar, Josip Dimini?, Nikola Džaja,  Joško Eterovi?, Fulvio Juri?i?, Vatroslav Kuliš, Rudolf Labaš,  Željko Lapuh, Ivan Lovren?i?,  Bruno Paladin, Karlo Paliska, Zlatko Prica, Igor Ron?evi?, Vinko Šaina, Hrvoje Šercar, Ivan Šeremet, Bojan Šumonja, Mirko Zrinš?ak i Apolonio Zvest.  (REX)

Facebook komentari