Izložba povodom 101 ro?endana Toše Dabca

U NOVIGRADU 34 DAB?EVE FOTOGRAFIJE S ISTARSKIM MOTIVIMA
Danas novigradski muzej Lapidarium Me?unarodni dan muzeja obilježava otvaranjem izložbe »Tošo Dabac: Istarski dnevnik« koju suorganiziraju Muzej suvremene umjetnosti, Arhiva Tošo Dabac i Muzeja Lapidarium. Svjetski priznat hrvatski fotograf Tošo Dabac ro?en je pred to?no 101 godinu te se poklapanje Me?unarodnog dana muzeja, ro?endana Toše Dabca i otvaranje izložbe njegovih fotografija s istarskim motivima, ?ini tim savršenijim. Izložba se sastoji od 34 fotografije, od kojih ve?ina slijedi dnevni?ke zapise po Istri Toše Dabca iz 1946. godine ili su dijelom kasnijih ciklusa snimanih u Istri. Uz izložbu je objavljen i dvojezi?ni katalog s fotografijama i reprintom dnevni?kog zapisa, koji su uredile Marina Benaži? i Jerica Ziherl, zadužene i za pisanje predgovora u istom. Izme?u ostalog ravnateljica Muzeja Lapidarium Jerica Ziherl je u predgovoru kataloga izložbe »Tošo Dabac: Istarski dnevnik«, koja ostaje otvorena sve do 29. lipnja, zapisala: »…Uostalom, znano je da je Dabac u svom radu bio vezan isklju?ivo za hrvatski (jugoslavenski) prostor, a ta se ljubav, koju možemo definirati kao ljubav prema kulturi slike toga prostora izražena tehnikom fotografije, odrazila u cijelom njegovu opusu. A te fotografije ne pripadaju vremensko-prostornim okvirima jer su one, parafraziraju?i Želimira Koš?evi?a, univerzalne, ponajprije zbog svoje ljudskosti i topline. To možemo re?i i za istarske fotografije iz 1946. Nažalost, kako smo spomenuli, vrlo ih je malo sa?uvanih. Stoga smo za potrebe izložbe izabrali 60-tak fotografija koje smo pronašli u Arhivu TD, a vremenski i tematski su bliske Istarskome dnevniku. Od toga petnaest odgovaraju brojevima Dnevnika pa su i nazivi navedeni kako ih je Dabac pisao.« (Nevena Trgov?i?)

Facebook komentari