Izgradnja nogostupa u Labinu

RADOVI GOTOVI DO KRAJA SRPNJA
U sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, izvode se radovi na izgradnji nove dionice nogostupa nasuprot caffe bara "Formula". 

Sveukupno se gradi 50 metara novog nogostupa, a do sada su izvršeni  pripremni radovi piljenja asfalta, iskopa za pripremu tucaničke podloge. Slijede radovi na izradi nosivog tampon sloja, postava rubnjaka te asfaltiranje. 

Novom dionicom povezati će se pješački prijelazi kod "Formule" sa pješačkim prijelazom neposredno ispred trgovine "Jedinstva". Radove izvodi Cesta d.o.o. Pula, a procijenjena vrijednost zahvata je  40.000,00 kn sa PDV-om.

Radovi su započeli 11. srpnja dok je završetak radova predviđen za kraj mjeseca srpnja 2017. godine. rex

Facebook komentari