Izbori za osam mjesnih odbora u Puli

SLJEDE?E NEDJELJE OTVARAJU SE BIRALIŠTA

Za to?no sedam dana održat ?e se izbori za ?lanove vije?a osam mjesnih odbora u Puli, i to za mjesne odbore: Monte Zaro, Vidikovac, Nova Veruda, Veruda, Arena, Stari Grad, Gregovica i Valdebek. Birališta ?e biti otvorena od 7 do 19 sati, a ?lanove vije?a izme?u utvr?enih listi mo?i ?e birati gra?ani s prebivalištem na podru?ju navedenih mjesnih odbora. Strankama i nezavisnim listama ovo je pravi test pred nadolaze?e "prave" izbore, a gra?ani koji žele nešto promijeniti i uzeti u?eš?a u ure?enju najužeg okruženja mogu svoje bira?ko pravo iskoristiti u nedjelju 8. srpnja.

Zbirne i kandidacijske liste možete pogledati na službenim stranicama Grada Pule. (N. M.)

Facebook komentari