Ivan Jakov?i?: “Nikada ne?emo prihvatiti privatizaciju Uljanika na pre?ac”

MJESE?NA KONFERENCIJA U ŽUPANIJI

"Ne?e biti privatizacije Uljanika bez op?eg konsenzusa" ustvrdio je na redovnoj mjese?noj konferenciji za tisak istarski župan Ivan Jakov?i?. "Ovo je ako se sje?ate bio stav i premijera Sanadera i potpredsjednika Vlade Polan?eca, pa vjerujem da niti oni ne?e odstupiti od onog što su izrekli, u privatizaciju osim Vlade, Grada Pule, Istarske županije treba uklju?iti i sindikat. Uljanik je prezna?ajan za sve nas da bismo dozvolili privatizaciju koja ne?e biti transparentna". Jakov?i? se u svom obra?anju medijima oštro obrušio na "zelene" koji nemaju nikakav stav o ni?emu, ali konstantno osporavaju jedinu mogu?u soluciju za Istru, a to je LNG terminal u Plominu. "Kada kažem "zeleni" ne mislim na udruge, nego na politi?ke stranke koje se tako nazivaju, konkretno Anton Rupnik i njemu sli?ni" pojasnio je Jakov?i? nedoumicu oko termina "zeleni".

Na upit novinara kako objašnjava aferu "nao?ale" u pulskoj Op?oj bolnici Jakov?i? je odgovorio: "To s nao?alama za mene je nevjerojatna informacija, kada sam saznao ovu informaciju raspitao sam se o ?emu je rije?, re?eno mi je da se radi o pojedinostima iz kolektivnog ugovora, no bez obzira na te stavke ako jesu dio ugovora ponavljam da mi je potrošena cifra nevjerojatna". Drugo pitanje novinara ticalo se upravljanja hotelskim resursima na Brijunima, a Jakov?i? je naglasio da je Vlada, odnosno Ministarstvo kulture, raspisala me?unarodni natje?aj, a mi ?emo kao dio Nadzornog odbora pratiti da sve bude regularno, no uvjeren sam kako ?e upravo zbog ?injenice da je natje?aj me?unarodan sve biti regularno. Ina?e, naš stav o tome kako treba riješiti ovaj problem istarska javnost zna otprije i mislim da nema potrebe da te stvari ponavljam", zaklju?io je Jakov?i?. (N. M.)

Facebook komentari