Ivan Jakov?i?: Vjerujem u iskrenost slovenskog prijedloga

O GRANI?NIM PITANJIMA SA SLOVENIJOM Na redovnoj press konferenciji za novinare, istarski župan Ivan Jakov?i? obznanio je službeni stav županije po pitanju nekih relevantnih problema koji se ti?u naše županije.
Prema njegovim rije?ima, što se ti?e granice na moru poželjno bi bilo potražiti neki "ja?i" sud od Suda za mirenje i arbitražu, koji bi pak mogao ostati nadležan oko rješavanja problema rješenja granice na kopnu isplate duga štedišama Ljubljanske banke. Kao relevantniji sud za rješavanje sporova na moru, spomenut je Sud za pravo mora u Hamburgu.
Jakov?i? je izjavio i to kako je u Umagu razgovarao sa slovenskim premijerom, istaknuvši kako na slovenski prijedlog gleda pozitivno te vjeruje u iskrenost tog prijedloga. Spomenuta je i problematika cestovnog prometa južno od Kopra te nužnost da se taj dio ceste prilagodi intenzivnijem cestovnom prometu i nadoveže se Istarskom ipsilonu, koji bi do kraja godine trebao dobiti potpuni profil autoceste.
Župan je u potpunosti odbacio "šuškanja" oporbe o privatizaciji komunalnih poduze?a, u ovom slu?aju vodovoda. "To su jeftina podmetanja", izjavljuje Jakov?i?.
Nezaobilazna tema bila je kupnja Arenaturista od strane ameri?kog investitora, za kojeg je župan izjavio kako je u Istri dobrodošao, jer ima sposobnost za velika kapitalna ulaganja za razliku od prethodnog vlasnika.
Bilo je rije?i i o realizaciji projekata oživljavanja manjih gradova u Istri, pomo?u kulturnih sadržaja, što je danas stvarnost. Na pitanje novinara kada ?e se raspisati natje?aj za objekte na Brijunima, dan je odgovor "Uskoro".
S par rije?i župan se ponovno osvrnuo na energetske probleme, naglasivši da ?e "LNG terminal biti na plin ili ga ne?e biti". U planu su i dodatna energetska postrojenja, još u fazi projektiranja, jedna od kojih je projekt vjetrenja?a na ?i?ariji. (D. H.)

Facebook komentari