Istraga o pulskoj povijesti

STRUGALICA
Piše:Damir Strugar
Ne može se baš re?i da se u Puli i njenoj bližoj i široj okolici ovih dana doga?aju dramati?ne stvari.Kao da je ljetna turisti?ka sezona uspavala sve sudionike javne i društvene scene.Naravno,mislim na politi?ka i ostala prepucavanja.A onda su nas iz dana u dan zabavljali Damir Kajin s jedne i organizatori nepostoje?eg Thompsonovog koncerta s druge strane.I u toj igri nadmudrivanja obje su strane pobijedile!Kako?Pa lijepo!Thompson i njegovo društvo uop?e nisu ni razmišljali da ?e imati koncert u Istri ve? su medijski pumpali stvar reda radi,a Kajin ih je kao u tome sprije?io i zaradio nove politi?ke poene na javnoj sceni i u srcima svojih glasa?a.Suma sumarum - tresla se brda rodio se miš!Sedam se dana prepucavalo,a na kraju ?orak iz thompsona.Kakva puška,takvi i lovci!
No,za razliku od ove nabrijane i umjetno stvorene politi?ke polemike,Pula je ovog ljeta doživjela kulturnu revoluciju!Kada to kažem mislim na mnoštvo razno-raznih doga?aja,koncerata,priredbi,izložbi,predstava koje su se ovih dana održavale valjda po sistemu "Kruha i igara!" Kruh je,znamo,poskupio 1 kunu po štruci,a igara - napretek!Pa sam se tako i ja kulturno uzdizao.Gledao sam nastup Lada i njihovih gostiju iz Ukrajine,ansambla Veryovka i bio oduševljen.Nešto tako dobro i atraktivno godinama nisam vidio.Bio je to istinski spektakl u Areni,a gospo?a Helena Štimac - Radin,šefica vladinog resora za ravnopravnost spolova i bolja polovica našeg poznatog istarskog sociologa i sabornika Furia Radina rekla mi je da je to trenutno najkvalitetniji folklor na svijetu,odnosno nitko ga bolje na sceni ne može prezentirati.Pa eto,slažem se s ocjenom doti?ne dame,jer još mi i danas bride dlanovi od silnog aplauza u Areni.A zanimljivo je bilo i ispred Arheološkog muzeja gdje je agilni Robert Raponja,na tekst ro?enog Puležana (podatak za one koji ne znaju) Borisa Senkera,istaknutog zagreba?kog kazališnog pisca,režirao predstavu o top ženama istarske povijesti.Bio je to ženski odgovor na muške "Istarske štorice" u kojem nam je pet vrhunskih pulskih glumica dokazalo da je povijest Istre ipak stvarana preko one stvari i da su muškarci tek priljepak koji tu i tamo nešto dobro napravi dok mu pamet ne pomuti taj mra?ni predmet želja.A predstava je zapravo pred Arheološkim muzejom istražila vezu poznatih svjetskih žena i njihovog utjecaja na svojedobne istarske politi?ke doga?aje.
I dok sam ja tako gledao predstavu,po Puli je istraživao poznati televizijski reporter Gordan Stoji?.Ovaj talentirani novinar gledane TV-emisije "Istraga" rekao mi je da su mu Pula i Istra nepresušna vrela za njegove reportaže.I koliko mi god to bilo simpati?no,zapravo je tužno da su kriminal i doga?aji iz "crne kronike"preplavili našu sadašnjost o kojoj,eto,ovih dana po Puli istražuje Stoji?.Jer,opet smo ovih dana na gradskom poglavarstvu Pule ?uli imbecilnu konstataciju da je stanje op?e sigurnosti u Puli dobro.Naravno,nikada u životu drugu ocjenu nismo ni ?uli,ali gospoda policajci moraju shvatiti da se gra?ani Pule ne osje?aju baš tako sigurnima kako ih gospoda plavci uporno uvjeravaju.Jer,šta onda taj Gordan Stoji? radi u Puli?Ne znam,ali gledat ?emo u grozomornoj emisiji "Istraga".
I na kraju,da ne bi završio u negativisti?kom tonu,moram re?i da je majica Regionala postala pravi ljetni hit!Ne samo što su za njom poludili pjeva?i,glumci i novinari,ve? su i stranci zapitkivali gdje se može kupiti takav jedan suvenir.Bio sam direktni svjedok kada je jedna sredovje?na nao?ita dama šarmirala jednog novinara da joj nabavi tu majicu,a onda ju je,sva sretna,darovala glumcu...Eto,majica je postala važnija od dasaka koje život zna?e...

Facebook komentari