Istra idealna za gradnju LNG terminala

KONFERENCIJA ZA MEDIJE SDP-a ISTRE

U prostorijama pulskog SDP-a održana je danas konferencija za novinare, na kojoj se ova stranka osvrnula na tri teme koje smatraju relevantnima u ovom razdoblju: SDP-u u 8. izbornoj jedinici, stavu o pravu glasa nacionalnih manjina te LNG terminalu. Kako je re?eno, za SDP je faza tzv. predkampanje gotova, a kulminirat ?e 5. srpnja strana?kim skupom u Buzetu, gdje ?e govore održati Dr. Josipovi? i nositelj liste za 8. izbornu jedinicu Zlatko Komadina. SDP se za potrebe svoje politi?ke kampanje koristio anketiranjem telefonskih pretplatnika, a ova je metoda ispitivanja provjerena ve? na zapadu gdje ju je koristila Laburisti?ka partija u Britaniji i Demokratska stranka u SAD-u.

Rezultati ove ankete potvr?uju o?ekivanja ?lanstva SDP-a, tj. prepoznatljivost strana?kog programa i relevantnost njihove politi?ke opcije kao alternative HDZ-u. SDP je na izbore spreman iza?i samostalno, iako ?e zadnju rije? imati rukovodstvo stranke. Po pitanju prava glasa nacionalnih manjina, službeni stav stranke je za "pozitivnu diskriminaciju", tj. dvostruko pravo glasa. Tajnik ŽO SDP-a Istarske županije Vedran Grubiši? osvrnuo se na problematiku lociranja budu?eg LNG terminala te tvrdi kako je i za Istarsku i Primorsko-goransku županiju idealno da se taj terminal smjesti na podru?ju Istre. Time bi došlo do otvaranja novih industrija te pove?anja prometa u zra?noj luci, a ra?una se da bi LNG terminal pridonio s 5000 novih radnih mjesta. Izri?ito je naglašeno kako Plomin 3 mora funkcionirati isklju?ivo na plin, jer najjeftiniji energent ne zna?i ujedno da je on i najbolji, a oprezno je zaklju?eno kako ?e po tom pitanju zadnju rije? imati struka. (D. H.)

Facebook komentari