Istra će i dalje pomagati Makedoniji u njenom razvoju

ODRŽANI SEMINARI NA TEMU ISTRA - KOMUNIKACIJA PREMA EUROPI
Boravak i cjelokupnu organizaciju posjeta i održavanje seminara u Republici Makedoniji po gradovima i općinama besprijekorno je odradio Todor Brdarski – predstavnik makedonske nacionalne manjine Istarske županije. Slijedom dobre suradnje i razmjene posjeta i nastupa folklornih društava između dviju zemalja iskazana je želja od strane domaćina za stručna predavanja od strane Istarske županije i to na temu: dobra iskustva u korištenja pretpristupnih i drugih fondova EU uz konkretne primjere. Isto tako jedinice lokalne samouprave bile su zainteresirane za razmjenu mladih a Istarska županija ima u tome iskustva u programu Eurodyssee od 1996. godine.
Kao predavač u Makedoniju je otputovala Manuela Hrvatin – stručna savjetnica za međunarodnu suradnju i europske integracije i tijekom četiri dana održala seminare na temu Istra – komunikacija prema Europi.
U gradovima kao što su Bitola, Ohrid i Kumanovo a ujedno i za statističke regije kao što su Pelagonija, Jugozapadna Makedonija, Sjeveroistočna regija održao se seminar s mnogo interesa, pitanja i diskusije od strane sudionika. Pored predavanja o iskustvima u međunarodnoj suradnji i EU projektima a naročito u području prekogranične suradnje diskusije su bile otvorene za stvarne probleme koji muče jedinice lokalne i regionalne samouprave u pogledu kandidiranja i implementacije istih. Zadržali smo se na prezentaciji programa za razmjenu mladih Eurodyssee program.
Nakon predavanja imali smo i susret s predstavnikom Ministarstva kulture, te smo gostovali u studiju na jednoj emisiji SITEL televizije u Skopju. Treba naglasiti da je u svim gradovima auditorij bio šarolik i zainteresiran. Republika Makedonija je podijeljena na 8 statističkih regiona, tako da su bili nazočni djelatnici lokalnih samouprava, razvojnih agencija, udruga građana, lokalne samouprave, mladi, predsjednici kulturnih društava i poduzetnici.
U svakom gradu priređena je mala izložba o Istri s našim turističko promo materijalima, te materijalima koje smo štampali s novcem od EU fondova, materijalima od IDA, AZRRI, RURALISa, TZ Istarske županije, gradova i općina... te s našim tipičnim produktima iz Istre (sve zahvaljujući Brdarskom koji se potrudio da iz svih dijelova Istre skupi sve zanimljivo).
Toplo smo primljeni u svakom gradu sa zaključnim dogovorom da će se ovaj vid suradnje nastaviti i da će Istarska županija koliko je to moguće, uvijek pomagati u svom know-how kako bi Makedonci lakše prolazili 'porođajne muke', koje smo mi već prošli. Osim koordinirane pripreme za korištenje fondova s vrha (državni nivo) i mnogobrojne edukacije koje slijede teško je predložiti pravi model kako upravljati, kandidirati i implementirati fondove jer je u cijeloj Hrvatskoj sistem drukčiji i same se regionalne ili lokalne jedinice bore za sebe, ovisno o interesu i ljudima koji vuku taj proces. Naša je županija ipak zahvaljujući razumijevanju politike, spretnih ljudi i puno novih zapošljavanja mladih ljudi na implementaciji projekta stvorila dobru bazu i konkretne rezultate u milijunima eura.
Republika Hrvatska i Republika Makedonija su u istom razdoblju i imamo na korištenje IPA fond. U slučaju cross bordera Makedoniji su susjedi Albanija i Srbija znači ne-članice a Grčka i Bugarska ne pokazuju neki veliki prekogranični interes za suradnjom za razliku od našeg položaja dobre suradnje sa Slovenijom i Italijom. Najviše je bilo konkretnih primjera na prekograničnoj suradnji sa Slovenijom i tražene su konkretne i detaljne informacije oko ispunjavanja obrazaca implementacije istih. (REX)

Facebook komentari