Istarski velesajam gradit ?e se u Vodnjanu

PULSKO GRADSKO VIJE?E ODLU?UJE O UKLJU?IVANJU U NOVI PROJEKT

Ve? duže vrijeme pripremana i najavljivana ideja o otvaranju jedinstvenog Istarskog sajamskog prostora mogla bi u ponedjeljak, ukoliko se pulsko Gradsko vije?e održi, dobiti jasne konture i formalno-pravne temelje. Naime, dvije godine nakon potpisivanja pisma namjere o osnivanju Istarskog velesajma pulski gradski vije?nici trebali bi raspravljati i odlu?iti o osnivanju istoimenog trgova?kog društva. Društvo ?e osnovati Grad Pula, Grad Vodnjan, Istarska razvojna agencija, Hrvatska gospodarska komora i Obrtni?ka komora Istarske županije, svaki sa po 20% udjela u d.o.o.-u.

Za izgradnju sajamskog prostora predvi?ena je lokacija na podru?ju poslovnog parka Tison nedaleko Vodnjana, a osim potrebe za sajamskim prostorom, u studiji isplativosti prikazani su podaci o postoje?im sajmovima u Istri i ekonomska opravdanost projekta. Prema prvobitnoj ideji sajamski se prostor trebao smjestiti u Šijani u Puli, iako spomenutom dijelu grada prijeti prometni kolaps zbog poja?ane poslovne izgradnje i novog izlaska s Istarskog ipsilona, od ove lokacije nije se odustalo zbog navedenih razloga nego zbog toga jer se zemljište za sajamski prostor «nalazi u vlasništvu privatnih gospodarskih subjekata». U kojim rokovima ?e se izgraditi i kako ?e izgledati Istarski velesajam još je rano govoriti, iako upu?eni govore o vrhunskom izgledu izložbenih prostora prema idejama vi?enim u sajamskim Europskim gradovima. (Da.B.)

Facebook komentari