Istarski vatrogasci spremni za požarnu sezonu

KANADERI, AIRTRACTORI, HELIKOPTERI
Po?etkom ovogodišnje požarne sezone doneseni su planovi aktivnosti na svim razinama vatrogastva u Istri. Obavljeno je tako dodatno osposobljavanje operativnih pripadnika DVD-a i Javnih vatrogasnih postrojbi, sva je tehnika dovedena u ispravno stanje a nabavljena je i zaštitne opreme za vatrogasce koja je nedostajala. Obavljeno je i dodatno osposobljavanje pripadnika Hrvatskih šuma Istarske županije, ukupno njih 104 te obuka helikopterom za 53 pripadnika interventne vatrogasne postrojbe Istarske županije. Na raspolaganje Glavnom vatrogasnom zapovjedniku RH za mogu?e intervencije van podru?ja Istre ove je sezone stavljeno 25 vatrogasaca sa šest vozila. Podru?je Istre motriti ?e 29 kamera, ophodnje Hrvatskih šuma, Javne ustanove parka prirode U?ka, NP Brijuni, Nature Histrice te Javne ustanove Kamenjak, a operativno je spremno 840 pripadnika DVD-a. To sa sezonskim gasiteljima, pripadnicima Hrvatskih šuma ?ini 1195 gasitelja, sa 177 vozila svih vrsta za ovu požarnu sezonu. Ove je godine i na oto?ju Brijuni dislocirano šest vatrogasaca sa dva vozila iz Koprivni?ko-križeva?ke županije i to po programu Vlade RH. Za velike požare na otvorenom na raspolaganju vatrogastvu Istre su i državne zra?ne snage sa ?etiri kanadera, ?etiri airtractora, ?etiri helikoptera, dok ?e jedan helikopter biti baziran u pulskoj zra?noj luci. (P.A.)

Facebook komentari