„Istarska priča“ Bruna Krajcara

KONCERTI PO MJESTIMA OPĆINE MEDULIN
Općina Medulin u suradnji sa DKUS Mendula organizira koncerte Bruno Krajcara po mjestima Općine Medulin. Program se sastoji od vokalne izvedbe autorskih skladbi, glazbeno temeljenima na jedinstvenoj istarskoj ljestvici uz vlastitu klavirsku pratnju. Uz vlastite stihove, program sadrži i uglazbljene stihove istarskih pjesničkih velikana, Daniela Načinovića i istarskog barda Mate Balote na čije je stihove Krajcar objavio svoj najnoviji album koji će tom prilikom i biti promoviran.
Koncerti će početi u 20 sati, a termini su slijedeći:
14. travnja - utorak, Premantura u školi
17. travnja - petak, Vinkuran u školi
20. travnja - ponedjeljak, Banjole u Domu
22. travnja - srijeda, Pomer u školi
28. travnja - utorak, Medulin u Društveni dom – Centar 58
30. travnja - četvrtak, Pješčana uvala u restoranu "Škuža" (REX)

Facebook komentari