Isprika i objašnjenje TV Nove

 

PROBLEMI KOJE NIJE BILO MOGU?E PREDVIDJETI

 

U sino?njem programu TV NOVE prilikom emitiranja snimke sjednice Gradskog vije?a Pule , došlo je do tehni?kih problema zbog kojih nismo bili u mogu?nosti emitirati prvih 1 h i 41 minutu sjednice ?ime su gledatelji bili zakinuti za ve? uobi?ajeno najvatreniji dio sjednice, pitanja vije?nika i prve tri to?ke dnevnog reda. Jutros sam pismeno obavijestio gradona?elnika gosp. Borisa Mileti?a i predsjednika vije?a gosp. Denisa Martin?i?a o razlozima i uputio ispriku naglašavaju?i da nije rije? o propustu naših djelatnika kao ni o tehni?kom problemu kojeg je bilo mogu?e predvidjeti. Naime TV NOVA zbog sigurnosnih razloga ve? gotovo godinu dana sjednice snima na dva nosa?a- DVD i Hard disk prenosnog ure?aja. Isto je ?injeno i na sino?njoj sjednici. DVD-ovi snimljeni do 21 sat donose se u TV NOVU i emitiranje istih zapo?inje dok sjednica još traje. Prije po?etka emitiranja snimke utvr?eno je da prvi DVD sa 1 h i 41 min. sjednice ne o?itava nijedan od postoje?ih ure?aja. Ne žele?i zapo?eti emitiranje snimke bez prvog dijela sjednice, nastavljeno je emitiranje glazbe,  u vije?nicu je odnesen drugi Hard disk snima? te iz vije?nice donesen Hard snima? na kojem je o?ekivano trebao biti snimljen prvi nedostaju?i dio. Nažalost utvr?eno je da ni na Hard disku nema zapisa. Teško je utvrditi razloge ovakve koincidencije, tim više što su preostali DVD- ovi sa sino?nje sjednice ispravni. Kao mogu?i razlog tehni?ari navode padove napona koji su se sino? dešavali ili tvorni?ku neispravnost DVD-a.Ovo su pravi razlozi zbog kojih su naši gledatelji zakinuti za dio snimke sjednice .
Vidljivo je da je TV NOVA profesionalno predvidjela dvojno snimanje, da su naši djelatnici korektno odradili svoj posao, ali višu silu nismo mogli predvidjeti.Još se jednom ispri?avamo gledateljima i vije?nicima Gradskog vije?a .  Direktor: Denis Mikoli?

                                                                                                 

Facebook komentari