Isporuka CT-a i MR-a u Općoj bolnici Pula

PETAK 22. RUJNA OD 6.00 DO 18.00 ZATVORENA PRERADOVIĆEVA
Sukladno aktivnostima na izgradnji i opremanju nove Opće bolnice u Puli, dana 22. rujna 2017. godine u Općoj bolnici Pula, lokacija Zagrebačka 30, izvršit će se isporuka uređaja kompjuterizirane tomografije (CT) i magnetne rezonance (MR).

S obzirom na velike gabarite i težinu uređaje će dopremiti tri specijalna vozila te će se isporuka odvijati u vremenu od 06,00 sati do 18,00 sati.

Slijedom navedenog obavještavamo građane da će navedenog dana, 22. rujna 2017. godine, u vremenu od 06,00 sati do 18,00 sati za sav promet i parkiranje biti zatvorena Preradovićeva ulica od odvojka kod kućnog broja 8 do privremenog ulaza u Opću bolnicu Pula prije spoja Preradovićeve ulice sa Valvasorovom ulicom te molimo za razumijevanje.

(REX)

Facebook komentari