Inicijativa ‘Volim Prtlog’ zatražila dostavu materijala i izmjenu dnevnog reda najavljene sjednice

PRENOSIMO OTVORENO PISMO POVODOM SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA LABINA
Članovi Inicijative 'Volim Prtlog' nezadovoljni su da se labinskim vijećnicima materijal za točku vezanu uz Stručnu podlogu prostora južnog priobalja Grada Labina daje tek na sjednici vijeća, te također traže da se navedena točka, umjesto posljednje na dnevnom redu, stavi na treće mjesto dnevnog reda. Sjednica gradskog vijeća zakazana je za četvrtak. Njihovo otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

'Smatramo da nije ni transparentno ni odgovorno da se materijal za 16. točku dnevnog reda 5. redovne sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, pod nazivom Donošenje Zaključka na temu Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina, daje vijećnicima tek na sjednici Vijeća. U pitanju nisu samo vijećnici, već prvenstveno građani kojima je ovaj materijal itekako bitan kako bi mogli biti upućeni na temelju čega se donosi zaključak o strateški važnom području o kojem se raspravljalo cca 4 sata na prethodno održanoj tematskoj sjednici Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina.

Osim toga, točka je navedena kao posljednja točka dnevnog reda kada već opada koncentracija i interes javnosti za praćenje tematika koje se navode u dnevnom redu. Zbog toga od vas zahtijevamo, da se izbjegne sumnja u donošenje zaključka „na brzinu“, da objavite materijal navedene točke Dnevnog reda kako je to učinjeno s materijalima ostalih točaka istog.
Isto tako smatramo, da je posljednji sat tematske sjednice, pod nazivom Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina, odrađen nedemokratski i netransparentno jer je bio zatvorenog tipa. S obzirom na to da Zaključak nije donesen, možemo zaključiti da je došlo do nesuglasica koje će se pretočiti u nešto tek 16. studenog, a da prije toga mi, građani, ne znamo ni detalje ni stavove kako vladajućih, tako ni oporbe.

Napominjemo da se radi o strateškom pitanju o kojem se izjasnilo oko 3000 građana Labina i Labinštine, stoga od vas zahtijevamo da objavite traženi materijal te da izmijenite redoslijed točaka Dnevnog reda, odnosno da 16. točka bude 3. točka istog.S poštovanjem Građanska inicijativa Volim Prtlog'. rex

Facebook komentari