Inicijativa građana: GUP je donesen nezakonito

PODNESENA PRIJAVA USTAVNOM SUDU
Inicijativa građana i Zelena Istra danas su održali konferenciju za medije povodom prijave urbanističkoj inspekciji i prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Pule. Konferenciji za medije prisustvovali su Davor Brenko, Dušica Radojčić, Slavica Rudan i Vladimir Šegon. Dušica Radojčić iz Zelene Istre uvodno je pojasnila kako zaštita prirode i okoliša je javni interes te bi sprječavanje uništavanja okoliša trebalo biti od javnog interesa, budući da priroda nema svoj glas. No, moćnim interesnim skupinama zaštita okoliša je samo prepreka do profita. Stoga prirodu i okoliš brane građani. Stoga je jedna od glavnih uloga lokalne samouprave da omogući sudjelovanje građana u odlučivanju. Ali, dodaje da Grad Pula izbjegava sudjelovanje građana u odlučivanju jer su svjesni da ne donose odluke u javnom interesu. Inicijativa građana, u suradnji sa Zelenom Istrom, je od 7. travnja 2010. kada je započela javna rasprava o UPU Lučica Delfin, do 27. siječnja 2011. godine, kada je Gradsko vijeće plan usvojilo, nastojala na sve zakonite načine osporiti prijedlog nepotrebne i pretjerane urbanizacije tog dijela pulskog priobalja, sakupivši pri tome i preko 4.000 potpisa građana. Gluh na sve primjedbe građana, Grad Pula, odnosno gradonačelnik Boris Miletić odlučio je unatoč svemu ne zadovoljiti interese i potrebe stanovnika Pule nego jednog privatnog investitora – tvrtke SBE d.o.o. iz Rijeke, pri tom se pravdajući Generalnim urbanističkim planom koji je u navedenoj zoni predvidio pretjeranu gradnju. Stoga je Inicijativa građana posvetila vrijeme istraživanju načina na koji je zapravo došlo do izmjene GUP-a u korist tvrtke SBE d.o.o., rečeno je na današnjoj konferenciji. Nakon provjere dokumentacije utvrdili su niz nepravilnosti te su uvidjeli da je, unatoč provedenoj javnoj raspravi i zauzetom stavu povjerenstva za obradu primjedbi da se ne prihvaća zahtjev tvrtke SBE za urbanizacijom zelene sportske zone, ta zona ipak pretvorena u stambenu zonu.
U Izvješću Upravnog odjela za prostorno uređenje o ponovljenoj raspravi o prijedlogu GUP-a grada Pule od 27. svibnja 2008. godine stoji obrazloženo odbijanje zahtjeva za prenamjenom zelene površine na području iznad lučice Delfin u područje za stanovanje. Unatoč tome, Gradsko poglavarstvo je donijelo odluku da će navedenu zonu ipak pretvoriti u zonu stanovanja i time je prekršilo članak 237. Odluke o donošenju GUP-a grada Pule, rekli su na konferenciji, dodavši kako u tom članku stoji da su prioriteti realizacija toka zelenih površina – veza povijene jezgre kontinuiranim zelenim površinama preko Pragranda s Verudelom i Stojom.
Osim toga, utvrdili su i brojne druge nepravilnosti zbog kojeg su proceduru donošenja pulskog GUP-a prijavili Urbanističkoj inspekciji 10. ožujka 2011. godine. Među razlozima su: - kršenje roka za pripremu Izvješća o javnoj raspravi za više od mjesec dana,
- brojni amandmani na GUP usvojeni su nakon pristigle suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na konačni prijedlog plana,
- izostanak ponovne javne rasprave unatoč velikom broju izvršenih promjena nakon javne rasprave i nakon Izvješća o provedenoj javnoj raspravi,
- prekršeno načelo zaštite javnog interesa,
- MZOPUG dao suglasnost na GUP unatoč jednoj nedostajućoj prethodnoj suglasnosti,
- Donošenje Izmjena i dopuna Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga GUP-a bez javne rasprave.

Stoga, Inicijativa građana, istražujući relevantnu praksu Ustavnog suda, došla je do zaključka da su nepravilnosti u postupku donošenja pulskog GUP-a vrlo slične nekim slučajevima koje je Ustavni sud ocijenio nezakonitima. Stoga su Ustavnom sudu uputili zahtjev za ocjenom ustavnosti postupka donošenja pulskog GUP-a, budući da je postupak bio u suprotnosti s člancima 3., 4. i 5. Ustava. Zahtjev za ukidanjem odluke Gradskog vijeća o usvajanju GUP-a temelje na nepoštivanju procedure, promjeni namjene površina protivno članku 237. Odluke o donošenju GUP-a, nerpibavljanju prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, (ne)provođenju javne rasprave prije posljednje izmjene i dopune prijedloga GUP-a čime je došlo do kršenja prava interesa, nepribavljanju prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša na naknadne izmjene GUP-a. Zahtjev za ocjenu ustavnosti temeljili su i na proceduralnim nepravilnostima i na nezakonitim izmjenama GUP-a koje su se dogodile nakon što je Ministarstvo dalo suglasnost na plan. Nadležna tijela nisu poštovala zakonom propisani postupak i time su prekršila nekoliko članaka Ustava.
Na kraju su dodali kako su tvrtka SBE i još dvije fizičke osobe – Škandul Liliana i Čordić Sadik dali zahtjev za prenamjenu tog prostora zbog vlastitih interesa, dok su tri Mjesna odbora, Zelena Istra, stranka Zelenih i veliki broj građana dali zahtjev za deurbanizacijom. No, istaknuli su da se nisu branili javni interesi, odnosno interesi građana, već interesi tvrtke SBE i dvoje građana.
Rezimirali su rekavši da je GUP donesen nezakonito te su ga mijenjali nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva, a za to, ističu iz Inicijative građana, netko će snositi odgovornost. (E.O.)

Facebook komentari