Imenovan žiri Pula film festivala

U OCJENJIVA?KOM SUDU I GLAZBENICA TAMARA OBROVAC

Na današnjoj sjednici Vije?a Festivala igranog filma u Puli održanoj pod predsjedavanjem ministra kulture mr. sc. Bože Biskupi?a u stru?ni žiri jednoglasno u imenovani: Tamara Obrovac, Arsen Anton Ostoji?, Tonko Lonza, Branko Linta i Diana Nenadi?.

Predsjednik Ocjenjiva?kog suda bit ?e izabran na konstituiraju?oj sjednici Suda. Cjeloviti program 54. Festivala, uklju?uju?i i novi Jadranski program, biti ?e objavljen na tiskovnoj konferenciji koja ?e se održati dana 4. srpnja u 11 sati u maloj dvorani Hrvatskog filmskog saveza u Kinu Tuškanac. Biografije ?lanovan Ocjenjiva?kog suda možete pro?itati na službenim stranicama Festivala igranog filma u Puli. (IP)

Facebook komentari