Igor Stari: Najbitnija je sigurnost i zdravlje građana

KAMIONI IZ DRUGIH GRADOVA SKUPLJATI ĆE SMEĆE PO PULI
Direktor Pulaprometa, Igor Škatar i direktor Pula Herculanee, Igor Stari danas su održali konferenciju povodom aktualne situacije vezane uz štrajk. Igor Stari je rekao kako su jučer počeli s prikupljanjem otpada te će se danas na najkritičnijim punktovima nastaviti s akcijom skupljanja otpada. Očekuje se dolazak novih kamiona iz drugih Istarskih gradova čiji će dolazak naštetiti prihodovnoj strani poduzeća Herculanea.
Istaknuo je kako je najvažnija sigurnost i zdravlje građana koji se ne mogu dovesti u pitanje. Sve se više vide posljedice koje je snijeg nanio. Nevrijeme je dovelo do toga da se ugrozila sigurnost građana. No stanje će se morati popraviti.
Naglasio je kako su u dogovoru s privatnim tvrtkama, Zavodom za zapošljavanje i zatvorom da se osiguraju interventne ekipe koje će čistiti po gradu. Napomenuo je da čine sve da grad vrate u normalno stanje.
Istaknuo je kako je Pula Herculanea danas u gubitku već 100.000 kuna te ovaj štrajk predstavlja veliki udarac na poslovanje poduzeća.
Danas bi u Pulu trebao stići veći broj kamiona, poput onog jučerašnjeg koji je došao iz Labina s ciljem da se pokupi smeće po gradu. Smeće se odvozi na otpad od kuda kamioni dolaze, jer je i Kaštijun blokiran. Blokiran je za grad Pulu, ali Medulin i Vodnjan mogu slobodno deponirati smeće na Kaštijun.
Zahvalio se građanima i firmama koje zovu i iskazuju podršku i nude pomoć u rješavanju ove situacije.
Ostaje pitanje da li će se radnicima za mjesec u kojem su štrajkali isplatiti plaće, na što je Igor Stari odgovorio da poslodavci zadržavaju mogućnost, po zakonu, da radnicima u štrajku ne isplate plaću.
Igor Škatar je izjavio kako od jučer nisu u mogućnosti pružati usluge Pulaprometa, stoga su građani oni koji su oštećeni, a od njih se novac i prikuplja. Danas je Pulapromet u gubitku 70.000 kuna, a to je onaj direktni, mjerljiv gubitak, dok je onaj nemjerljiv, indirektan teško sada obračunati i prikazati. Zbog ove situacije bi moglo doći do smanjenja kvalitete usluge, zbog usklađivanja prihodovne i rashodovne strane. Problemi će nastati u tekućem poslovanju, a nastati će i poteškoće u isplati plaća. Dodao je i da se za vrijeme štrajka sati neće plaćati.
Direktori apeliraju na radnike, dodajući kako su plaće tijekom ove dvije godine u oba poduzeća rasle te su poštovali sve stavke kolektivnog ugovora, a na Sudu će se pokrenuti postupak o ništavnosti štrajka, kao što će se pokrenuti i izmjene kolektivnog ugovora.  (E.O.)

Facebook komentari