IDA: Predavanje o leasingu

IDA, 20. RUJNA U 13 SATI
Predavanje na temu leasinga idu?i ?e se ?etvrtak, 20. rujna u 13 sati, održati u prostorijama IDA-e, u Mleta?koj ulici u Puli. Radionica se sastoji od teorijskog dijela u kojem ?e se govoriti o tome što je leasing, njegovom zakonu, vrstama leasinga, njegovim prednostima i nedostatcima te usporedbi izme?u kredita i leasinga. U prakti?nom djelu zainteresirani mogu nau?iti o leasingu ku?e, a partner Poduzetne Hrvatske prezentirati ?e proizvode, uvjete i na?ine korištenja leasinga, te ?e pojasniti specifi?nosti leasinga i odgovoriti na pitanja sudionika. Osnovna svrha radionice je upoznavanje poduzetnika s leasingom kao na?inom financiranja i njegovim prednostima. «Leasing radionicu» organizira USAID – Poduzetna Hrvatska i Uni Credit leasing ku?a koja je ujedno i partner radionice. Sudjelovanje je besplatno, a prijaviti se može do 18. rujna, na broj telefona 225 031 ili putem maila: marija_vlahovic-pusic@ph.com.hr. (P. A.)

Facebook komentari