HZZ Pula: Tijekom travnja zaposleno je 207 nezaposlenih osoba

PRIJAVLJENO JE 237 SLOBODNIH RADNIH MJESTA
Tijekom travnja 2020. godine s evidencije PU Pula zaposleno je 207 nezaposlenih osoba – 14 na neodređeno vrijeme, a 193 na određeno vrijeme. Od 207 zaposlenih osoba s evidencije – 8 osoba je zaposleno prvi put – bez prethodnog radnog iskustva. Od ukupno zaposlenih u travnju 2020. godine zaposleno je 34,8% onih sa završenom srednjom školom u trajanju od 3 godine, 30,9% osoba sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom, a 15% zaposlenih s evidencije ima visokoškolsko obrazovanje.

U odnosu na mjesec ranije - ožujak 2020. godine – kada je s evidencije ovoga ureda zaposleno 605 nezaposlenih osoba – u travnju 2020. godine zaposleno je 398 osoba manje (65,8% manje). U odnosu na travanj 2019. godine kada su zaposlene 1102 osobe s evidencije – u travnju 2020. godine zaposleno je 895 osoba manje to jest 81,2% manje.

Brojčano najviše zaposlenih tijekom travnja 2020. bilježimo u sljedećim djelatnostima:

 • Trgovina – 41 zaposlena osoba
 • Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane - 38 zaposlenih osoba
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 36 zaposlenih osoba
 • Prerađivačka industrija – 28 zaposlenih osoba
 • Građevinarstvo – 27 zaposlenih osoba.

U razdoblju od 1.1.2020. do 30.4.2020., s evidencije ovoga ureda odjavljeno je zbog zaposlenja 1815 nezaposlenih osoba što je 32,6% prosječnog broja evidentiranih nezaposlenih u promatranom razdoblju (u razdoblju siječanj-travanj 2020. u prosjeku je bilo evidentirano 5575 nezaposlenih osoba). Usporedbe radi, u razdoblju od 1.1.2019. do 30.4.2019. s evidencije HZZ PU Pula odjavljene su zbog zaposlenja 2956 nezaposlenih osoba, što je 71% tada prosječnog broja evidentiranih (u razdoblju siječanj-travanj 2019. u prosjeku su bile evidentirane 4162 nezaposlene osobe).

PRIJAVLJENA SLOBODNA RADNA MJESTA

Tijekom travnja 2020. poslodavci su HZZ PU Pula prijavili 237 slobodnih radnih mjesta i to najviše u sljedećim djelatnostima:

 • Građevinarstvo – 72 slobodna radna mjesta
 • Prerađivačka industrija – 40 slobodnih radnih mjesta
 • Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi - 29 slobodnih radnih mjesta
 • Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 26 slobodnih radnih
 • Trgovina – 25 slobodnih radnih mjesta
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 16 slobodnih radnih mjesta.

U odnosu na ožujak 2020. godine - kada su poslodavci PU Pula prijavili 887 slobodnih radnih mjesta – to je 73,3% manje (650 slobodnih radnih mjesta manje). Usporedimo li to s travnjem 2019. – 1208 prijavljenih slobodnih radnih mjesta – u travnju 2020. poslodavci su prijavili 971 slobodno radno mjesto manje – 80,4% manje. Sveukupno od 1.1.2020. do 30.4.2020. poslodavci su ovom uredu prijavili 5941 slobodno radno mjesto što je 26% manje (2090 slobodnih radnih mjesta manje) u odnosu na isto razdoblje 2019. Naime, od 1.1.2019. do 30.4.2019. poslodavci su HZZ PU Pula prijavili 8031 slobodno radno mjesto.

(REX)

Facebook komentari