Humanitarna pomo? obiteljima stradalih u požaru

71.000 KUNA ZA OBITELJI STRADALIH U KANDLEROVOJ

U humanitarnoj akciji koju je pokrenuo Grad Pula, za prikupljanje pomo?i obiteljima stradalih u požaru u Kandlerovoj 19, prikupljeno je 71.000 kuna. Grad Pula pokrenuo je humanitarnu akciju za prikupljanje pomo?i obiteljima stradalih u požaru u Kandlerovoj 19, u sklopu koje je organiziran humanitarni koncert „Glazbom do srca“ i prikupljanje financijske pomo?i na zaseban žiro ra?un. U akciji koja je trajala do 15. prosinca prikupljena je 71.000 kuna. U sklopu akcije upu?eni su i pozivi pulskim tvrtkama i poslovnim partnerima Grada Pule da doniraju nov?ana sredstva, pri ?emu valja izdvojiti donaciju Croatia osiguranja s pojedina?no najvišim prilogom od 20.000 kuna. O raspodjeli prikupljenih sredstava za obitelji stradalih u požaru odlu?eno je na koordinaciji Centra za socijalnu skrb Pula, Mjesnog odbora Stari Grad i Grada Pule. Za dvije teško ozlije?ene osobe namijeniti ?e se iznos od 40.000 kuna, za smrtno preminule namijeniti ?e se 20.000 kuna, a sugra?aninu koji je pretrpio lakše ozljede kroz sufinanciranje troškova režija i stanovanja dodijelit ?e se 10.000 kuna. Grad Pula i Centar za socijalnu skrb su se i ranije uklju?ili u pomaganje obiteljima unesre?enih kroz direktne pomo?i prilikom samog nastanka požara. Grad Pula ujedno zahvaljuje svima koji su svojim financijskim prilozima omogu?ili da se obiteljima pomogne i makar djelomi?no olakša teška situacija. (IP)

Facebook komentari