HUIU natječaj za mlade kreativce

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 27. VELJAČE DO 13. TRAVNJA 2018.
Natječaj je organiziran u sklopu IN DIS PROJEKT-a te završnog multimedijskog  događaja IN DIS FORM povodom 65. obljetnice PULA FILM FESTIVALA u suradnji s Arenaturistom d.d. Ovogodišnji  događaj IN DIS FORM u fokus stavlja mlade kreativce od 15 do 21 godine, bez obzira na formalno obrazovanje, kojima je zadatak izrada skica mini kolekcije od pet modela  na zadanu temu Film pod zvijezdama – 65. obljetnica Pula Film Festivala.

Od pet modela kandidati moraju naznačiti jedan model koji će biti izveden za sudjelovanje na završnom multimedijskom događaju IN DIS FORM koji će se održati 12. srpnja 2018. na lokaciji Park Plaza Histria Pula. Natječaj je otvoren za sve, bez obzira na formalno obrazovanje. Prijaviti se mogu talentirani pojedinci ili grupa od dva člana. Uz skice modela potrebno je priložiti koncept kolekcije te detaljan opis modela, tkanine i materijala koje se namjeravaju koristiti.

Svi radovi šalju se isključivo elektroničkom poštom putem ( Jumbo Mail ili We transfer) na e-mail: huiu@huiu.hr
Natječaj je otvoren od 27. veljače  2018.  do 13. travnja 2018. u 23:59 sati. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Dodatne smjernice u izradi skica kolekcije:

- moda kroz povijest Pula film festivala od 1954. do danas
- novi vizualni identitet 65. Pula film festivala http://pulafilmfestival.hr/images/65_VIZUALNI_IDENTITET/Prezentacija_65PFF_Duje_Juric.pdf.

U prvom krugu natjecanja stručni žiri HUIU-a koji čine modne dizajnerice i kostimografkinje Ivana Tomić, Doris Kolić, Elica Iljoska, Katja Kliba i Kristina Nefat odabrat će među prijavljenim radovima 15 kandidata koji će imati priliku sudjelovati na  završnom multimedijskom događaju IN DIS FORM s jednim odabranim modelom.

U drugom dijelu natječaja 15 odabranih kandidata mora izraditi naznačeni model i poslati detaljne fotografije izvedenog modela do 1. lipnja 2018.

U završnom krugu natjecanja stručni žiri (Elica Iljoska - predstavnica ŠPUD-a, Sanja Simeunović Bajec – predstavnica Strukovne škole, Manuela Kraljević -predstavnica Arenaturista d.d. te Katja Kliba i Kristina Nefat dopredsjednice HUIU-a) na  završnom multimedijskom događaju IN DIS FORM odabrat će jednog pobjednika koji će osvojiti novčanu nagradu od 1.500 kuna kao poticaj za daljnji rad.

UVJETI PRIJAVE
Natječaj je javan i otvoren za sve bez obzira na formalno obrazovanje.
Prijaviti se mogu mladi kreativci između 15-21 godine koji imaju afinitet ka modnom dizajnu.
Dokumentacija Natječaja na http://www.huiu.hr

PRIJAVA ZA NATJEČAJ
Na natječaj je potrebno poslati sljedeće:
· Ispunjenu prijavnicu
· Opis i koncept kolekcije
· Skice 5 modela mini kolekcije na zadanu temu Film pod zvijezdama.
· Detaljni opis modela te tkanine i materijali koje se namjeravaju upotrijebit u izradi jednog modela.

Svi radovi šalju se isključivo elektroničkom poštom putem (Mail, Jumbo Mail ili We transfer) na e-mail: huiu@huiu.hr
Natječaj je otvoren od 27. veljače  2018.  do 13. travnja 2018. u 23:59 sati.
Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

OBJAVA FINALISTA

U prvom krugu natjecanja stručni žiri odabrat će  15 mladih dizajnera koji ulaze u završno natjecanje.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni  20. travnja 2018. U završnom krugu natjecanja svi odabrani kandidati predstaviti će svoje modele na završnoj reviji IN DIS FORM  na lokaciji Park Plaza Histria – Arenaturist d.d. Pula, 12. srpnja 2018. na kojem će se odabrati pobjednik natječaja.

NAGRADA
• Stručni žiri odabrat će pobjednika u sklopu IN DIS FORM revije. Pobjedniku će HUIU uručiti novčanu nagradu od 1.500 kuna kao poticaj za daljnji rad.
• Podmireni troškovi  angažmana modela, šminke, frizure, produkcije, te fotografija i video materijala od strane organizatora

KONTAKT:
E-mail: huiu@huiu.hr
kristina@huiu.hr

(REX)

Facebook komentari