Hrvatski potroša?i traže eti?ke proizvode

PRIOP?ENJE POVODOM SVJETSKOG DANA LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA

Udruga Prijatelji životinja povodom Svjetskog dana laboratorijskih životinja (24. 04.) objavljuje rezultate nezavisnog istraživanja Spem komunikacijske skupine prema kojem se 83,3 posto gra?ana slaže s tvrdnjom da bi kozmeti?ki proizvodi i proizvodi namijenjeni ?iš?enju trebali imati oznaku jesu li testirani na životinjama, a 73,7 posto gra?ana bi radije odabralo proizvode koji nisu testirani na životinjama. Kao ?lanica Europske koalicije za prestanak pokusa na životinjama (ECEAE) udruga Prijatelji životinja objavila je i novu, znatno strožu, listu tvrtki koje testiraju ili ne testiraju svoje proizvode i njihove sastojke na životinjama, koja se može na?i na web portalu Udruge http://www.prijatelji-zivotinja.hr i redovitim informativnim štandovima Udruge.

Kupnjom cruelty-free, odnosno eti?kih proizvoda može se pomo?i u spašavanju milijuna životinja koje se truju, osljepljuju i ubijaju svake godine kako bi na njima ispitivali šampone, sredstva za ?iš?enje, kozmetiku, sprejeve za kosu i druga sredstva osobne higijene te ona koja se koriste u ku?anstvima. Ovi testovi nisu obvezni zakonom i ?esto daju neto?ne rezultate koji navode na pogrješne zaklju?ke - ?ak i ako je proizvod oslijepio životinju, može vam se ponuditi da ga kupite. Iako je veliki broj tvrtki odlu?ilo ne testirati na životinjama, neke od korporacija i dalje ubrizgavaju kemikalije u želudac i kapaju u o?i životinja. Prijatelji životinja nude gra?anima informacije o politici testiranja tvrtki koje proizvode kemijska sredstva za pranje i dezinfekciju predmeta op?e uporabe te kozmeti?ke proizvode i njihove sastojke. Udruga Prijatelji životinja na bijeloj listi nudi informacije o eti?kim tvrtkama koje ne testiraju svoje gotove proizvode niti njihove sastojke na životinjama i koje paze da sastojci koje nabavljaju nisu testirani na životinjama. Prijatelji životinja pozivaju gra?ane da takve tvrtke podrže kupuju?i samo njihove proizvode. Na sivoj listi nalaze se informacije o onim tvrtkama koje se na upit udruge Prijatelji životinja nisu u potpunosti ili djelomice o?itovale o politici testiranja svojih proizvoda i njihovih sastojaka ili ne paze na sastojke koje nabavljaju za svoju proizvodnju. Prijatelji životinja upozoravaju gra?ane da je kupnja proizvoda ovih tvrtki na vlastitu savjest i odgovornost.

Crna lista nudi informacije o neeti?kim tvrtkama koje testiraju svoje gotove proizvode i/ili njihove sastojke na životinjama i/ili nabavljaju sastojke koji su testirani na životinjama. Prijatelji životinja pozivaju gra?ane da takve tvrtke bojkotiraju ne kupuju?i njihove proizvode. Hrvatskim Zakonom o zaštiti životinja zabranjena su testiranja na životinjama kemijskih sredstava za pranje i dezinfekciju predmeta op?e uporabe, istraživanja ili razvoja sastojaka, kombinacija sastojaka i gotovih kozmeti?kih proizvoda. Me?utim, to ne zna?i da su svi proizvodi hrvatskih tvrtki eti?ki ispravni jer se testiranja za hrvatske tvrtke mogu obavljati u inozemstvu ili pak sastojci koje hrvatske tvrtke nabavljaju mogu biti testirani na životinjama. Stoga hrvatske tvrtke, da bi se našle na bijeloj listi, moraju osim propisane zakonske zabrane paziti i da sastojci koje sami ne proizvode ve? ih nabavljaju nisu tetirani na životinjama.

Eti?ki osvješteni gra?ani koji ne žele koristiti proizvode koji su bili testirani na životinjama trebaju informaciju o na?inu testiranja gotovih proizvoda i njihovih sastojaka. Ukoliko tvrtka, koja proizvodi gotove proizvode, ne proizvodi sama i sastojke ve? ih nabavlja od dobavlja?a, u tom slu?aju treba voditi brigu da niti jedan sastojak nije na bilo koji na?in i od bilo kojeg dobavlja?a testiran na životinjama. Tek tada može se re?i da je njihov kona?ni proizvod uistinu eti?an, odnosno da nije bio testiran na životinajma. Tvrtke su dužne takvu informaciju pružiti gra?anima. Najbolji na?in borbe protiv okrutne prakse testiranja na životinjama jest upravo utjecaj potroša?a, ?ije mišljenje može dovesti do potpune zakonske zabrane testiranja ali i prodaje proizvoda testiranih na životinjama. (IP)

Facebook komentari