Hrvatska prijatelj dupina?

PRIJATELJI ŽIVOTINJA POSTAVILI JUMBO PLAKATE
Jumbo plakati "Welcome to Croatia – the Dolphin Friendly Country" pojavili su se nedavno kod Rijeke i Splita. Inicijator ove kampanje je udruga Prijatelji životinja koja je postavila plakate koji ?e plijeniti pozornost rijeka turista koje se slijevaju u Hrvatsku s ciljem zaštite ovih ugroženih morskih stanovnika. Osim Rijeke i Splita, plakati ?e biti postavljeni i u Zagrebu i Dubrovniku. Udruga je tiskala i atraktivna razglednicu koja se dijeli na informativnim štandovima Udruge i u turisti?kim centrima jadranskih gradova. Obra?aju?i se turistima koji posje?uju Hrvatsku, udruga Prijatelji životinja želi potaknuti Upravu za zaštitu prirode pri Ministarstvu kulture da što prije donese zakonsku zabranu zato?avanja dupina kako bi Hrvatska, uz ve? postoje?i rezervat dupina kod Malog Lošinja, postala zemlja prijatelja dupina. 
S obzirom da je upravo ova godina od strane UN-a proglašena godinom dupina i prisjetivši se na nedavni neuspjeli pokušaj izgradnje dupinarija kod Vodnjana, Prijatelji životinja nadaju se što skorijoj zakonskoj zabrani zato?avanja dupina i ostalih morskih sisavaca iz reda Cetacea na podru?ju Republike Hrvatske, a o ?emu se Uprava za zaštitu prirode pozitivno o?itovala još krajem mjeseca travnja. 
Hrvatska je ove godine doma?in me?unarodnog sastanka ACCOBAMS-a, koji ?e se održati u listopadu u Dubrovniku. Bilo bi vrlo pozitivno da, uz predstavljanje rezervata kod Malog Lošinja, Hrvatska na sastanku u Dubrovniku istupi i sa zakonskom zabranom zato?avanja dupina i titulom zemlje prijatelja dupina. To ne samo da bi pove?alo njezin ugled ve? bi bilo i svijetli primjer brige o morskim sisavcima drugim zemljama javljaju iy udruge Prijatelji životinja. (IP)
 
 

 

Facebook komentari