Hoće li se izvoditi online nastava?

MINISTAR OBRAZOVANJA OSVRUO SE NA ONLINE NASTAVU
Ovo će biti školska godina koja prvi put u velikom broju obrazovnih ustanova neće početi zvonjavom školskog zvona. No što je s online nastavom i kakve je upute za nju donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s radnom skupinom Ministarstva znanosti i obrazovanja rekao je za Jutarnji list ministar Radovan Fuchs.

Kad će se provoditi online nastava, hoće li biti nastave putem TV-a?
"Ako su djeca i učitelji u samoizolaciji ili ako se razred dijeli u grupe pa jedan dio nastavu pohađa u školi, a jedan online. Nastavnici neće trebati raditi dodatno, nego mogu pripremiti nastavnu jedinicu za djecu u školi te je putem online alata iskomunicirati s djecom kod kuće, a u Ministarstvu smo krenuli i s intenzivnim snimanjem videolekcija kompletnog gradiva iz većine predmeta. Koristit će se i dosadašnji videomaterijali snimljeni u sklopu Škole za život", rekao je u intervjuu Jutarnjem listu ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Hoće li se nastaviti sa školom putem televizije?
"Da. Nastavljamo sa školom na programu HRT 3, a neka su snimanja već počela. Bit ćemo spremni i za tu varijantu."

Hoće li se u školama, i kako, izvoditi dopunska i dodatna nastava, slobodne aktivnosti, nastava tjelesne kulture?
"Dopunska i dodatna nastava u cijelosti će biti online."

Hoće li još negdje, osim u Zagrebu, biti skraćivanja nastavnog sata na 40 minuta?
"Naš stav je da to nije potrebno. Zagreb je tražio skraćivanje zbog potresa i oštećenja na brojnim školskim zgradama. Ako toga nema, ne vidim potrebu za skraćivanjem sata u drugim školama, samim tim što tako gubite oko 11 posto nastave. Ipak, ostavili smo mogućnost da osnivači, ako za to postoje opravdani razlozi, mogu i to zatražiti", kaže Fuchs.

(rex)

Facebook komentari