HNS iznio prijedloge za proračun Grada Pule za 2019. godinu

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE
Danas je održana konferencija za medije pulskog HNS-a na temu Proračun Grada Pule 2019.g. na kojoj su prisustvovale predsjednica pulskog HNS-a Kristina Bulešić te članice predsjedništva Selma Ibrišagić i Nikolina Paljuh.

U nastavku teksta su sve teme koje su predložili i podrobno objasnili za proračun Grada Pule za 2019. godinu. "HNS će inzistirati na svim predloženim temama tijekom cijele godine", zaključila je Bulešić.

1. Besplatni udžbenici za sve osnovnoškolce u gradu Puli
Besplatni udžbenici za sve osnovnoškolce u gradu Puli civilizacijsko je pitanje i imperativ općeg napretka i prosperiteta života svih građana Pule. Besplatni udžbenici morali bi biti prioritet onih koji vode ovaj grad.

2. Školske marende
Osigurati u Proračun 160.000,00 kn za djecu čiji roditelji/skrbnici nisu evidentirani u sustav socijalne skrbi Grada Pule, a prema informacijama s terena nisu u mogućnosti osigurati i plaćati marendu za djecu (cca sto djece unutar svih Osnovnih škola grada Pule)

3. Plaćene školske marende za sve osnovnoškolce grada Pule u 2019. g.

4. Domovi za starije i nemoćne osobe
Nedopustivo je imati listu čekanja od 10 godina. Traži se razlika u sufinanciranju između pune cijene privatnog doma i mirovine pojedinog umirovljenika sve to kao preventivna mjera do konačnog rješenja tj. izgradnje domova za starije i nemoćne osobe. Planirati sredstva u proračunu prema evidenciji Odjela, za koji se nadamo da ima listu ljudi na čekanju!

5. Dječji vrtići
Planiranje sufinanciranja onog dijela iznosa kada su djeca opravdano odsutna. Predlažemo da se za taj dio iznosa rastereti roditelja/skrbnika od plaćanja. Iznos planirati u Proračunu temeljem broja djece prema evidenciji UO za društvene djelatnosti Grada Pule.

6. Poduzetništvo mladih
Osigurati sredstva/programe za natječaje za 2019. g. Planirati u Proračunu 2.000,000,00 kn.

7. Natječaji za poticanje ženskog poduzetništva
Osigurati sredstva/programe za natječaje u 2019.g. u iznosu od 3.000,000,00 kn,

8. Dječja igrališta/parkovi
Planirati, osigurati sredstva za uređenje i jednako standardiziranje SVIH dječjih igrališta /parkova na području grada Pule.

(Rex)

Facebook komentari