HIP prestao postojati, vodstvo i dio ?lanstva prešli u HDZ

»HDZ-ova POLITI?KA SNAGA ŽELI MODERNU HRVATSKU…»

Danas je u našu redakciju pristigao faks kojim se potvr?uju kuloarske pri?e o prestanku postojanja Hrvatskog istinskog preporoda u našoj županiji. Faks potpisuju Ninoslav Mogorovi?, David Ivi?. Prenosimo priop?enje u cijelosti."Podružnica Hrvatskog istinskog preporoda za Istarsku županiju – HIP je na svojoj sjednici održanoj 3. listopada 2007. jednoglasno zaklju?ila da, zbog izmijenjenih geopoliti?ki i unutarnjopoliti?kih prilika u kojima se je našla Republika Hrvatska te ?injenici da se nalazimo pred parlamentarnim izborima koji po posljedicama mogu dalekosežno i bitno utjecati na sudbinu hrvatskog naroda, a polaze?i od uvjerenja da je HDZ ona politi?ka snaga u Hrvatskoj koja svojim programom i djelovanjem dokazuje da želi modernu Hrvatsku u okviru sigurnih me?unarodno priznatih granica, te uvjereni da ?e nadolaze?i parlamentarni zbori biti od sudbonosnog zna?aja za ulogu i položaj hrvatske države u Europi i svijetu, pozove svoje ?lanstvo i simpatizere da se u?lane u HDZ te da ju maksimalno podrže na predstoje?im izborima. Na istoj sjednici odlu?eno je da HIP Istarske županije prestaje djelovati sa danom održavanja ove sjednice te da kompletno vodstvo županijske organizacije prelazi u redove HDZ-a."

Facebook komentari