HGU istarske županije o aktualnom stanju na glazbenoj sceni

VLADI RH POSLAN ZAHTJEV ZA HITAN SASTANAK
U MMC Luka danas je održana konferencija za novinare s temom smjernica rada HGU Istarske županije, Podružnice 5 Pula i aktualnom stanju na glazbenoj sceni. Konferenciji su nazočili predsjednik HGU Husein Hasanefendić Hus sa suradnicima te gosti iz Podružnica HGU Zagreb, Rijeka, Osijek i Šibenik. Kandidati koji su izabrani za HGU istarske Podružnice 5 jesu: Bruno Krajcar, za predsjednika te Nataša Petrić Tasha za tajnicu.
Koordinacija glazbenih umjetnika je Vladi RH poslala očitovanje na Akcijski plan hrvatskog turizma te su ujedno poslali i zahtjev kojim se traži hitan sastanak. Razlog za to jest da je jedna od mjera Akcijskog plana kojeg je usvojila Vlada RH da se smanje izdaci vezani za autorska prava. Očitovanjem žele izraziti osobitu zabrinutost navedenim akcijskim planom svih umjetnika koji djeluju u području glazbe. Smatraju da je potpuno neprimjereno tražiti od glazbenih umjetnika da se odreknu 50% svojih prihoda u korist hotelskih poduzeća. Autorska naknada nije parafiskalni namet, ona nije prihod državnog proračuna niti ima javnu namjenu. Autorsko pravo jest privatno pravo i potpuno je izjednačeno stvarnom pravu vlasništva, a u RH zajamčeno je međunarodnim konvencijama i ugovorima, pravnom stečevinom EU te osobito Ustavom RH i Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Glazba je važan dio hrvatske turističke ponude, kao i hrana ili piće, lokalni običaji, povijesne i arheološke lokacije i druge atrakcije. Turizam doživljaja, kao i kulturni turizam kojem Hrvatska teži, neprovediv je bez svoje glazbene komponente. (E.O., foto: M. Angelini)

Facebook komentari