Herculanea stvara dnevni gubitak od 20 tisu?a kuna

PRIJAŠNJA UPRAVA STVARALA LAŽNU SLIKU O USPJEŠNOSTI

Novi direktor Herculanee Igor Stari u svom prvom obra?anju sredstvima javnog informiranja prikazao je neku drugu sliku o ovom poduze?u od one kakva je stvarana u javnosti unazad deset godina. Herculanea je sada je to ve? evidentno "zmaj od papira" koji dnevno stvara gubitak od 20 tisu?a kuna. Ne žele?i kalkulirati o tome tko je odgovoran za nastalo stanje i za friziranje poslovanja, Igor Stari je novinare obavijestio da projekcija gubitaka tvrtke za 2007. godinu iznosi 7 milijuna kuna.

U zadnje tri godine poduze?e je kumulativno ostvarilo ?ak 14 milijuna kuna gubitka, a kada se tome pridoda 2007. godina onda Herculanea akumulira gubitak od 20 milijuna kuna. Dubinska financijska analiza, kao i ekonomska analiza, ukazuje na negativne tokove vrijednosti i negativni realni financijski položaj poduze?a što je kulminiralo i samom ugroženoš?u likvidnosti poslovanja. Na upit novinara kako je mogu?e da je unato? ogromnim gubitcima bivši direktor godinama dobivao "razrješnicu", Stari je napomenuo kako se to ove godine nije desilo i kako ne želi komentirati rad bivše uprave.

U nekoliko navrata na konferenciji za tisak novi direktor je naglasio da je poduze?e u fazu ekspanzije krenulo 1998. tijekom po?etka projekta izgradnje sustava odvodnje i pro?iš?avanje (MEIP).Takve su poslovne okolnosti omogu?avale poduze?u generiranje zna?ajnih pozitivnih nov?anih tokova uslijed kojeg se mogla po?eti graditi iluzija uspješnosti. Stari je napomenuo kako je i nezavisna revizorska analiza koja je angažirana ?im se posumnjalo u "pozitivne financijske izvještaje" potvrdila da je Herculanea ostvarila nevjerojatan gubitak od 20 milijuna kuna. (N. M)

Facebook komentari