Herculanea uređivala Valerijin i Park Franje Josipa I

UKLONJENE SU GRANE STABLA CRNIKE, OREZIVANI SU GRMOVI
Tijekom veljače 2020. godine djelatnici Hortikulture Pula Herculanea-e orezivali su stabla crnike u Parku Valerija nakon građevinskih radova na uređenju šetnice i novog rotora. Orezivanju stabala crnike pristupilo se radi omogućavanja potrebnog dotoka rasvjete u noćnim satima odnosno povećanja preglednosti u blizini novoizgrađenog pješačkog prijelaza. Naime, svaka prometnica, ovisno o kategoriji, zahtjeva određenu osvijetljenost te se sukladno tome pristupilo uklanjanju pre gustih, suhih, bolesnih i polomljenih grana u krošnji.

Također, posljednjih godina primijećeno je pojačano sušenje vršnih, mladih grana crnika na nekoliko lokacija u gradu te se na istima interveniralo prvo orezivanjem, a potom endoterapijom kako bi se povećala otpornost stabala i zaustavio prodor gljiva i štetnika. Takva je intervencija uspješno provedena na Danteovom trgu te na parkiralištu iza zgrade Croatie osiguranja, a ove godine planirana je intervencija i na crnikama na Rivi.

Što se tiče orezivanja grmova u Parku Valerija istome je pristupljeno, jer su grane većine grmova polomljene uslijed prolaska mehanizacije tijekom građevinskih radova. Slično se, na grmovima iste vrste, nastavilo i u Parku Franje Josipa I uklanjanjem niskih i (ili) starih grana na pojedinim grmovima čime će se dobiti na preglednosti u parku, ali i na prozračnosti samih grmova pa će pojava štetnika i bolesti biti manja. Radi se o grmovima koji dobro podnose orezivanje stoga se očekuje uspješno pomlađivanje.

(REX)

Facebook komentari