Herculanea odgovara na čitateljev upit o nedovoljno kanti u Galižanskom odvojku…

"KANTA OD SAMO 120 L NA 12 STANOVA"  
U redakciju Regional Expressa pristigao je upit čitatelja iz Galižanskog odvojka na Velom Vrhu o nedostatnoj količini kanti za otpad. Čitatelj veli da na 10-12 stanova ima tek kanta od 120 l. Odgovor iz Herculanee prenosimo u cjelosti:                                                                           

"Poštovani, u Galižanskom odvojku na brojevima 3 i 3a Pula Herculanea u evidenciji ima prijavljeno tek 7 korisnika (1 na 3 i 6 korisnika na 3a). Prelaskom na novi način prikupljanja komunalnog i selektiranog otpada „od vrata do vrata“ i u tom dijelu grada podijeljene su individualne posude, a još 2015. godine dodijeljene su posude od 120 i 240 litara. Kako se radi o novoizgrađenim objektima u kojima pretpostavljamo sve stambene jedinice nisu prodane te kako bi stanari imali gdje odlagati otpad, u blizini istih postavljen je „zeleni otok“ s mogućnošću odlaganja selektivno prikupljenih sirovina kao i dodatne posude od 770 litara za odlaganje komunalnog otpada. Ovo upravo radi mogućnosti odlaganja do zaduženja novih posuda ili posude većeg volumena ukoliko dođe do povećanja broja korisnika na pojedinim adresama odnosno prodaje stambenih jedinica.

Pula Herculanea redovno obilazi i vrši kontrole pa će i u navedenom slučaju pokušati stupiti u kontakt s predstavnicima zgrada te provjeriti broj korisnika po stambenom objektu.

Prelaskom na novi način prikupljanja komunalnog otpada ne postoji više „ničiji ili kolektivni otpad“ već svaka stambena  jedinica, bilo više stambena zgrada ili obiteljska kuća, zadužuje posudu volumena koji će odgovarati broju korisnika. U budućem načinu naplate usluge svaki korisnik snosit će troškove sukladno proizvedenoj količini otpada. Slijedom navedenog, ukoliko je došlo do povećanja broja korisnika javlja se i potreba za većim volumenom.

Ovim putem molimo i same korisnike da se jave u Pula Herculaneu kako bi se, ukoliko se ukaže potreba, dodatno zadužio potreban volumen. S obzirom da u periodu prije ljetne sezone nije bilo potreba za dodatnim volumenom moguće je da se radi o apartmanskim gostima, te je vlasnik dužan to prijaviti u Pula Herculaneu. Nema razloga za odlaganjem otpada pored posuda već ravnomjernog rasporeda volumena i povezanog troška između korisnika stambenog objekta.

S poštovanjem, Uprava

(rex)

Facebook komentari