Heart of istria: Baština i umjetnost Istre

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA ISTARSKE ŽUPANIJE I NJENIH PARTNERA SA PRIMORSKE

Danas u 12 sati u pulskoj Galeriji Cvajner, predstavljen je projekt »Heart of Istria: Baština i umjetnost Istre«. ?etiri brošure, letci i film zajedno tvore rezultat ovog projekta Istarske županije i njenih partnera, Univerze na Primorskem, op?ina Koper, Izola i Piran te grada Buzet. Cilj projekta »Heart of Istria« je razvoj prekograni?nih turisti?kih itinerera kroz urbana i ruralna podru?ja Slovenske i Hrvatske Istre te znanstvena valorizacija kulturnih resursa i destinacija. Projekt je s 90% sredstava, što to?no iznosi 89,999.99 eura, financiran iz »Programa za susjedstvo Slovenija-Ma?arska-Hrvatska 2004-2006«, a ostatak u iznosu od 9,999.99 EUR sufinancirala je Istarska županija. (N.T.)


Facebook komentari