Grupna izložba “Stranac” u Dnevnom boravku Rojca

PETAK, 16. VELJAČE 2018. U 20 SATI
U petak, 16. veljače, s početkom u 20 sati u Dnevnom boravku Rojca otvara se izložba „Stranac“. Izložba „Stranac“ kroz različite aspekte tematizira i problematizira pojam identiteta i alijenacije kroz prizmu 12 autora koji se izražavaju u različitim medijima. Migracija preko granica nacija-država povezana je uvijek s potpunom promjenom socijalnog sistema relacija pojedinca. Migranti napuštaju poznati sistem odnosa i odlaze u strani sistem. Proces uključenja u nove sisteme veza nije nimalo jednostavan, nije vremenski ograničen i pregledan proces koji završava fizičkim prijelazom iz jednog sistema u drugi; to je kompliciran dugotrajan i težak proces koji u brojnim slučajevima traje cijeli život.

„Identitet je nešto što se dovršava čitavog života, a u slučaju nekih ljudi i stotinama godina nakon njihove smrti“ - Miljenko Jergović.

Da li su samo stranci u potrazi za identitetom ? Da li svaki stranac pati od useljeničkog sindroma, osjećaja razdvojenosti i manjka bliskosti ? Fenomen stranca star je koliko su stari čovjek, društvo, kultura i civilizacija. Sa strancima se susrećemo u svim povijesnim epohama. Položaj stranca tijekom povijesti može se iščitati iz političke i kulturne povijesti, dok se slike o strancu vide u filozofiji, antropologiji i političkim ideologijama.

Stranac ne mora biti nužno pripadnik strane kulture, stranac može biti pripadnik domicilne kulture ali u potrazi za svojim identitetom. Stranac simbolizira socijalno prostorne odnose blizine i udaljenosti, razmaknutosti, otuđenosti i nepoznatosti. Može biti alter ego ili ono drugo Ja. Od svih tipova stranaca najkompleksniji je onaj koji je u nama. Taj stranac u nama je zapravo nepoznati alter ego s kojim se borimo i nastojimo ga pobijediti.

Stranci napuštaju opći smisleni odnos vlastitih socijalnih djelovanja u kontekstu društva i porijekla koji im je do tada pomagao pri selekciji, orijentaciji, interakciji i prerađivanju doživljaja. Oni napuštaju ukupne odnose smisla. Njihove interakcije su reducirane na minimum te stranci gube temeljnu orijentaciju i potporu drugih.

Socijalna, kulturna i prostorna udaljenost stvara osjećaj otuđenja. I mi se možemo kao domaći osjećati strancima u vlastitim kulturnim okruženjima ako ne prihvaćamo moderne ili tradicionalne kulturne obrasce. Stranac je biće koje kida identitetske odnose u drugim sredinama. Kao osoba razapet je između dvaju društava i dviju kultura. Živjeti negdje između, zapravo nigdje, stran je sebi i drugima. On je dvostruki stranac, u tuđoj i svojoj kući. Strancem se postaje kada se pokidaju socijalno - kulturne veze. Stranac je otuđen od sebe i drugoga, dakle stran je sebi i drugima.

Novi mediji istodobno približavaju i udaljuju ili otuđuju ljude, čineći od njih strance. Virtualni prostor namijenjen je prezentaciji novih identiteta a u naše doba globalnog informacijskog društva i kibernetičke kulture, stranci mogu prebivati i u takozvanom kibernetičkom prostoru što je sasvim nova pojava.

Sigurnost i stabilnost ponašanja stranaca je uzdrmana sve dok se nisu udomaćili u novom socijalnom sistemu i preuzeli ove obrasce stvaranja smisla, tek tada stranci ponovo dolaze u poziciju smisleno doživjeti kompleksnost svijeta.

„Bio strancem ili ne, čovjek je ono što sam napravi od sebe“ – Anđelko Milardović.

Koncept i koncepciju izložbe osmisli su Marko Vojnić i Marko Krnjaić, a radove izlažu Alberto Becherini, Aleks Đakovski, Anna Gaspotić, Helga Goran, Danilo Ilić, Edna Jurcan, Marko Krnjajić, Lovro Lapuh, Miron Milić, Marko Vojnić, Ivana Vojnić Vratarić i Sergej Vutuc.

Organizatori su Savez udruga Rojca i udruge Bukanoise i Inkubator.

(REX)

Facebook komentari