Gradona?elnik Mileti? primio Pulsku grupu

SUSRET NEPOMIRLJIVIH
Danas su se u Komunalnoj pala?i u Puli predstavnici Pulske grupe susreli s gradona?elnikom Borisom Mileti?em s ciljem da upoznaju gradske strukture sa svojim idejama vezanim uz budu?u namjernu prostora sjevernog dijela Pulskog zaljeva, a koji je predmetom obuhvata projekta Brijuni Rivijera. Stav je Pulske grupe da je nedopustivo da se taj prostor daje u koncesiju onima koji ?e naknadno financirati detaljni plan ure?enja, te je prijedlog ove ovih studenta arhitekture da se investitorima daju u koncesiju pojedine parcele, a ne cijela zona poput, primjerice, Katarine. Emil Jurcan je u ime Pulske grupe ustvrdio i da ne?e smatrati legitimnim bilo kakav urbanisti?ki plan koji se ne?e raditi u suradnji sa stanovništvom.
Prema gradona?elniku, davanje prostora koncesionaru ne nanosi štetu, ve? je rije? o dobitku, a nužnom je istaknuo i potrebu otvaranja novih radnih mjesta na tom prostoru. Prema njemu, o detaljnim planovima ure?enja poglavarstvo ?e odlu?ivati "kasnije", a prioritet je na podru?ju Vallelunge izgraditi ribarsku i putni?ku luku i predvidjeti prostor za rad sportskim klubovima. (S. Š./IP.)

Facebook komentari