Gradi se oborinska odvodnja uz novouređenu plažu u naselju Špadići

VIJESTI IZ GRADA POREČA
Uređenje gradske plaže u uvali Sergulje u naselju Špadići – Materada napreduje punom parom, a kako bi se što kvalitetnije uredio i okolni prostor te zaštitila površina plaže, na prometnici koja prolazi uz plažu pri kraju je i dogradnja postrojenja oborinske odvodnje. Interpolacijom slivnih rešetki na pješačkom prilazu k samoj plaži, spriječit će se prodor oborinskih voda na površinu plaže tijekom jačih oborinskih nevremena, posebice tijekom ljetnih turističkih sezona kada je plaža najviše korištena kako od stanovnika naselja Špadići i Materada, tako i od brojnih turista.
Temeljem Ugovora o građenju radove izvodi gospodarski subjekt GRIP JURIČIĆ d.o.o. Pazin, a ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 24 tisuće kuna + PDV., a investitor je Grad Poreč.

Podsjetimo, plaža Špadići osma je gradska plaža u proteklih pet godina koju je Grad Poreč-Parenzo uredio, a dovršetkom radova plaža će dobiti novouređeno sunčalište od betona i škrilje s novim završnim pokrovom, dio nogostupa uz glavnu prometnicu, 'zelene džepove' s grmljem i raslinjem mediteranskog karaktera u obliku žardinjera, plaža će se dohraniti kamenim oblutcima, dotrajale ograde zamijenit će se novima, postavit će se pametna klupa s wi-fijem, ugraditi dva 'pametna' tuša te kante za razvrstavanje otpada, a postojeći objekt pretvorit će se u sanitarni čvor (muški, ženski i za osobe s invaliditetom).

U projektu se posebno vodilo računa o osobama s invaliditetom, pa će se u sklopu radova za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću izraditi pristup moru, jedna od dvije novouređene svlačionice bit će prilagođena navedenoj skupini, a na plaži će se ugraditi i taktilne površine za osobe s invaliditetom i slabim vidom.

(REX)

Facebook komentari