Grad Pula donirao Niku Mumlek

40.000 KUNA ZA KUPNJU SPECIJALIZIRANOG VOZILA

Grad Pula izdvojit ?e 40.000,00 kuna za kupnju specijaliziranog vozila za sedmogodišnju Niku Mumlek koja od ro?enja boluje od teške i vrlo rijetke bolesti metabolizma ugljikohidrata. Budu?i da je rije? o vrlo teškoj bolesti za lije?enje koje je potrebno putovati u inozemstvo, kupnja specijaliziranog vozila je neophodna za uspješno daljnje lije?enje.
Stoga je na sjednici gradskog poglavarstva donesena odluka o donaciji 40.000 kuna sukladno zahtjevu roditelja za financijskom pomo?i. Novac ?e biti utrošen na kupnju specijaliziranog vozila koje je potrebno za odlazak djeteta u Rim na lije?enje i daljnje dijagnosticiranje, a koje je planirano više puta godišnje u idu?ih ?etiri ili pet godina. Spomenuta sredstva Grad Pula izdvojit ?e iz prora?unske zalihe odlukom Gradskog poglavarstva Grada Pule. (REX)


Facebook komentari