Grad Pula osigurao nove skupine produženog boravka

ZA UČENIKE NIŽIH RAZREDA 
Grad Pula, kao osnivač svih 11 osnovnih škola, već niz godina osigurava uslugu produženog boravka koji je sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole. U odnosu na prošlu školsku godinu, u ovoj se povećala potreba za produženim boravkom novoupisane djece te djece koja su dosad koristila produženi boravak. Upravo iz tog razloga, Grad Pula je u školskoj godini 2017./18. osigurao uslugu produženog boravka za stotinjak učenika više u odnosu na prošlu godinu. 

Na zahtjev roditelja te kao odgovor na povećanu potrebu, Grad Pula je netom prije početka školske godine donio odluku za uvođenjem još četiri nove odgojno-obrazovne skupine produženog boravka. S ciljem unapređenja standarda, odnosno kvalitete u školstvu, gradska je uprava odgovorila na potrebe zaposlenih roditelja te osigurala uvjete za uključivanje sve djece u program produženog boravka. 

Produženi boravak uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno – obrazovni rad i prehranu, odnosno ručak. U Proračunu Grada Pule za 2017. godinu za sufinanciranje programa produženog boravka osigurano je 2.562.000,00 kn te će se rebalansom osigurati dodatna sredstva za njegovo provođenje.

Potrebno je naglasiti kako je produženi boravak jedan od  programa i mjera iznad standarda, a kojima Grad nastoji održati te dodatno unaprijediti kvalitetu obrazovnog sustava.  Primjerice, za prijevoz učenika osnovnih škola, odnosno subvenciju mjesečne autobusne karte izdvaja se 175 tisuća kuna. I ove školske godine osigurana su sredstva za 58 pomoćnika u nastavi koji će pomagati u integraciji i praćenju nastave 76 učenika s teškoćama u razvoju u pulskim osnovnim školama. Isto tako, financiraju se i razni izvannastavni programi i projekti koji osiguravaju zadovoljavajući nivo kvalitete rada i obrazovanja. rex

Facebook komentari