Grad Poreč pristupio organizaciji “Energy cities”

ORGANIZACIJA ZA PREDLAGANJE RJEŠENJA INOVATIVNOG PRISTUPA ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI
Grad Poreč postao je punopravnim članom međunarodnog udruženja ''Energy Cities', odnosno Energetski gradovi. Ova je organizacija usmjerena na razmjenu informacija i znanja, te predlaganje rješenja inovativnog pristupa energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije, te održivom razvoju gradova, s ciljem olakšanja i ubrzanja procesa energetske tranzicije europskih gradova s fosilnih na obnovljive izvore energije. Udruženje je osnovano 1990. godine, a broji više od 1.000 gradova iz 30 zemalja, i ima sjedište u Besanconu u Francuskoj, te ured u Bruxellesu.

Poreč je među prvima u Hrvatskoj prepoznao održivi razvoj i energetsku učinkovitost kao imperative 21. stoljeća i slijedeći svoju viziju energetski osviještenog europskog grada, 2012. godine postao potpisnikom Sporazuma gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors – CoM). Četiri godine kasnije, bio je među prvih šest gradova u našoj zemlji, koji su postali potpisnicima Novog integriranog Sporazuma Gradonačelnika za klimu i energiju (eng. New integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy), dviju najvažnijih inicijativa Europske Unije usmjerenih na aktivno uključenje lokalne i regionalne uprave u borbu protiv klimatskih promjena.

Slijedom pristupanja navedenim inicijativama Grad Poreč – Parenzo obvezao se provoditi mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, te, u periodu do 2030. godine, težiti cilju smanjenja emisija CO2 na području grada za najmanje 40%, a što ujedno predstavlja i osnovni cilj Europske energetske politike.

Kako bi što uspješnije ispunio obveze preuzete pristupanjem gore navedenim Sporazumima, Poreč će u nadolazećem desetogodišnjem razdoblju morati proći postupak energetske tranzicije s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.
 
Upravo pristupanjem međunarodnom udruženju Energetski gradovi Poreč je osigurao pravovremeno dobivanje relevantnih informacija o postupku energetske tranzicije koja je propisana EU direktivama, sudjelovanje u europskim kampanjama i projektima, upoznavanje s primjerima dobre prakse ostalih europskih gradova, formiranje novih, te širenje postojećih partnerstava među gradovima članovima udruženja, direktan utjecaj na energetsku politiku kako na nacionalnoj, tako i na razini EU, dobivanje konkretnih informacija vezano uz dostupne financijske mehanizme kako na nacionalnoj tako i na razini EU, promoviranje uspješno provedenih projekata kroz čitav niz komunikacijskih kanala udruženja, te besplatno sudjelovanje na godišnjim konferencijama, tematskim radionicama i seminarima.

Pronalaženje praktičnih rješenja za provedbu postupka energetske tranzicije, povezivanje dosadašnjih nastojanja i postignuća Grada Poreča – Parenzo u dugoročnu viziju njegovog energetski i klimatski održivog razvoja, istu će samo pospješiti i ubrzati, te osigurati postizanje zacrtanih ciljeva, ujedno garantirajući visoku kvalitetu života za sve njegove građane.

Službenim internetskim stranicama udruženja ''Energy Cities'' može se pristupiti putem poveznice: https://energy-cities.eu/

(rex)

Facebook komentari