Grad Poreč u akciji sankcioniranja ilegalnih kampista

KOMUNALNI REDARI NAPLATITLI KAZNE
Deset ilegalnih kampera zatečeno je i sankcionirano proteklih tri dana u akcijama komunalnih redara Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Poreč-Parenzo. Redari su akcije provodili i samostalno i u suradnji sa službenicima Policijske postaje Poreč i turističkim inspektorom i redovite su tijekom turističke sezone. 
Posljednje akcije provodile su se u srijedu, 14., četvrtak 15. i petak 16. kolovoza 2019., i to na području Gradskog kupališta, uvala Porto Busolo, Sveti Martin i Saladinka, te na javnim gradskim parkiralištima. Riječ je uglavnom o lokacijama gdje se bespravni kampisti najčešće zaustavljaju za prenoćiti jedan ili više dana. Komunalni redari su na kamperima u kojima nisu zatečeni vlasnici, njih pedesetak, ostavili opomene, jer se iste ne može sankcionirati s obzirom da se parkiran kamper na mjestu dozvoljenom za parkiranje ne može tretirati kao kampiranje ako ispred istog nisu postavljeni stolovi, nije razvučena tenda i drugo.

Kažnjavanje nelegalnih kampista provodi se tijekom cijele turističke sezone, a potonje su akcije organizirane sa više dionika – policijom i inspektorima. Kažnjavanje nepropisnog kampiranja provodit će se i u narednom razdoblju, sve tijekom trajanja turističke sezone.(REX)

Facebook komentari