Grad Poreč raspisao dva natječaja za organizacije civilnog društva

NATJEČAJI GRADA POREČA
Grad Poreč je dana 16.5.2018. godine raspisao dva natječaja za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva:

II. Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području: razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

II. Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području poljoprivrede

Ukupna vrijednost natječaja iz područja poljoprivrede je 20.000,00 kuna, a iz područja razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi 344.500,00 kuna. Oba natječaja provode se u suradnji sa Zakladom, a rok za prijavu je 15.6.2018. godine.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Riva 8, 52100 Pula ili osobno predati u prijamni ured Zaklade (od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati). Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 8.6.2018. godine.

(REX)

Facebook komentari